Za kulturou do Maďarska

Veszprém je v roce 2023 Evropským hlavním městem kultury

Zást. Maďarské turistiky p. Dorotka Nikolicza informuje novináře

Idea každoročně zvolit Evropské hlavní město kultury vznikla před více než 30 lety z podnětu řecké umělkyně a tehdejší ministryně kultury Řecka Meliny Mercouri. Je jednou ze stěžejních akcí v kulturní politice EU. Uděluje jej Generální ředitelství EU pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu v rámci prezentace kulturního bohatství členských států, podpory pocitu sounáležitosti se společným kulturním prostorem a vzájemného porozumění mezi občany EU. Titul symbolizuje, že evropský kulturní prostor je výsledkem společného přínosu různých zemí a měst. Uměleckým jazykem vyjadřuje, že evropská kultura je společná, m. j, zásluhou kultury daného regionu. Cílem je trvale sbližovat národy Evropy a podporovat jejich vzájemné poznávání prostřednictvím kultury. Letos se o titul podělí Veszprém a region Bakony-Balaton. Ve dnech 21. – 22.1.2023 proběhlo slavnostní zahájení kulturního programu roku ve Veszprému, kdy během následujících 300 dní bude následovat téměř 3000 kulturních akcí.

Region se představí jako kulturně-tvůrčí, s celoevropskou působností, jehož centrem je Veszprém. Označení Evropské hlavní město kultury neznamená pouze množství programů, pořádaných v průběhu roku, ale spíše zahájení a posílení dlouhodobě udržitelných procesů, které budou trvat i po roce 2023. Veszprém a region Bakony-Balaton získaly titul v konkurenci s Debrecínem a Györem. Do soutěže se plně zapojily instituce města i regionu, kulturní scéna i organizace občanské společnosti. Program Evropského hlavního města kultury, jeho pestrá nabídka a územní pokrytí vyvolaly spolupráci s profesionálními partnery na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Kultura je klíčem k rozvoji cestovního ruchu. Různorodé kulturní akce uvedou Veszprém jako centrum, avšak současně zapojí dalších 116 obcí a měst. Cílem komplexního kulturního projektu je popularizovat region Bakony-Balaton a Veszprém jako kulturně-tvůrčí oblast v celoevropském měřítku. Jako region, který díky zkoumání, posilování a využívání svého potenciálu přiláká a udrží kulturní a kreativní odvětví, poskytne domov jejich široké škále a potlačí sezónnost. Prvním krokem je festival současné literatury Mimosezóna, jehož primární cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 16-25 let a který kromě tradičních literárních žánrů nabízí i neobvyklý pohled na okrajové literární žánry (např. krimi, sci-fi, písňové texty). Pro region je charakteristický rozmach cestovního ruchu v hlavní sezóně od května do října, evropský kulturní rok však nabídne obyvatelům i návštěvníkům široký výběr bezplatných aktivit po celý rok.

V roce 2019 získal Veszprém od UNESCO titul „Město hudby“ a stal se členem celosvětové mezinárodní sítě takto oceněných lokalit. V rámci programu VEB 2023 je věnována zvláštní pozornost hudbě, aby se Veszprém dlouhodobě zapsal do hudebního povědomí Evropy a světa. Veszprém je také známý svými festivaly, kdy město ožije čilým ruchem. Nešlo však zpravidla o všední dny. To se letos mění. Otevírají se nová místa a prostory, které nejsou jen o spotřebě, ale vytvářejí skutečné komunitní zážitky, příležitosti, podmínky a vzory kdykoli a pro kohokoli. Chystá se nabídka zážitků pro každý den a to i v dosud klidnějších lokalitách, které se tak dostanou do nové, atraktivní perspektivy.

Od samého počátku je letošní program roku kultury zaměřen na posílení soužití: jeho prostřednictvím jde o podporu vzájemného porozumění, abychom žili ve společenství, kde dokážeme najít slova – nebo dokonce i bez nich – i v případě, že se setkáme s citlivými a obtížnými otázkami. Přestože titul Evropské hlavní město kultury platí formálně do 31.12.2023, jeho program je sestaven tak, aby pomohl intenzivní, inovativní komunitě Veszprému a regionu změnit image, udržet rozvoj i nadále a zůstat atraktivní turistickou destinací, obohacenou o nové vize a dlouhodobě životaschopné kulturní počiny.

Region má výhodu v podobě přírodního pokladu, jakým je Balaton. Je dlouhodobě jednou z předních turistických destinací v Maďarsku. Aktuálně roste počet návštěvníků, které lákají nejen pláže, ale také kvalitní gastronomické a kulturní atraktivity v okolí jezera. Zvyšuje se tak tlak na životní prostředí obyvatel v okolí jezera i na Balaton jako přírodní bohatství a ekosystém. Proto jako součást kulturního roku vznikl projekt BALATORIUM, který je multidisciplinárním vědecko-uměleckým počinem. Zabývá se nejpalčivějšími problémy, souvisejícími s Balatonem, přičemž spojuje vědu s uměním a nebojí se experimentovat. Dalším projektem u Balatonu je Builder Summit, nejunikátnější stavitelský festival v Evropě, který se bude konat v čedičovém lomu Zalahaláp. Účastníci tu společně vybudují instalaci “Monument stavitelů”, která bude fungovat jako svatyně stavitelství, jakýsi duchovní prostor a dějiště událostí, souznějících s okolním prostředím.

Program Evropského hlavního města kultury Veszprém-Balaton 2023 organizuje své akce podle tří principů: udržitelnost, dostupnost a vztah k dětem. Namátkou některé z akcí, jež by nás mohly přimět vyrazit do Maďarska: Blues festival – 13.-16. dubna, Dny Gizelly 2023 – 7.-14. května, Festival maďarských pohyblivých obrázků – 7.-10. června, VeszprémFest 2023 – 12.-16. července, Rosé, Ryzlink a Jazzové dny – 12.-16. července, Veszprémský festival pouliční hudby – 19.-22. července, Auerův festival – 1.-6. srpna, Festival INOTA – 31. srpna – 3. září, BALKAN: Festival MOST – 7.-9. září, Balaton Vino a Gourmet – 28. září – 1. října, Jazz Festival – 16-19. listopadu.

Miroslav Navara/TZ