Právě prohlížíte: category

Zprávy z kultury&Životní styl

Zámek Loučeň se hlásí k Bedřichu Smetanovi

Zámek Loučeň se připojí k oslavám 200. výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů Bedřicha Smetany. Během března se v jeho interiérech budou konat speciální prohlídky k tomuto výročí.

Čilý ruch v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Muzeum se podílí na kulturním životě, dokumentaci a archivaci Středočeského kraje, proto tu probíhají akce, spjaté nejen s historií města, ale i širokého okolí. Přirozeně dominuje historie těžby zlata, nechybějí však ani odkazy významných osobností, ani kultura ve formě koncertů, besed, akademií, výstav, atd. – ať už jde o stálé expozice, či akce jednorázové. Zvláštností, danou geograficky (Posázaví jako rodiště trampingu), je trvalá pozornost, věnovaná zde tomuto ryze českému jevu. O nedávných, ale i nadcházejících dnech muzea hovoříme s jeho ředitelkou, PhDr. Šárkou Juřinovou.

Novinky z dílny familium.cz

Mistrovský průvodce vínem Světový bestseller se speciální kapitolou věnovanou moravským a českým vínům Chcete si zlepšit své vědomosti o víně, ale nevíte, …

Šest týdnů šance spatřit Velké knihy hudby

V uvedených národních institucích byla v těchto dnech zpřístupněna výstava nazvaná Velké knihy hudby. Jejich společný projekt představuje nejkrásnější a nejvzácnější hudební rukopisy předbělohorských literátských bratrstev z jejich sbírek.

Za kulturou do Maďarska

Idea každoročně zvolit Evropské hlavní město kultury vznikla před více než 30 lety z podnětu řecké umělkyně a tehdejší ministryně kultury Řecka Meliny Mercouri.

Srdce v srdci

Zlatá neděle se ponese na zámku Loučeň v duchu uctění památky Václava Havla.