Pivo a my – co říká průzkum?

Chceme degustovat neznámé značky a setkávat se s přáteli

ilustrační foto/archiv GV
ilustrační foto/archiv GV

Dotazníkové šetření agentury PORT s r. o. loni zkoumalo, co motivuje veřejnost k účasti na stále populárnějších pivních a pivovarských akcích. Ty hrají v marketingových aktivitách pivovarů a potažmo i u obcí a měst stále významnější roli. Výsledky ukázaly, že téměř 80 % dotazovaných očekává, že bude mít možnost degustovat piva, s nimiž se doposud neměli možnost setkat. Více než polovina dotazovaných uvedla jako důvod účasti také možnost setkat se s rodinou a přáteli. Třetí nejpopulárnější atraktivitou pivních akcí je příležitost prohlédnout si výrobní prostory pivovarů.

„Výsledky průzkumu korespondují s trendem, zjištěným u jiných podobných výzkumů. Češi sice preferují   většinou piva plzeňského typu, ale jsou s to více experimentovat a ochutnat i jiná, neznámá nebo málo obvyklá piva. Fakt, že na pivní akce chodíme, abychom se setkali s rodinou a přáteli nepřekvapuje. Potvrzuje se, že pivo u nás není zdaleka jen nástrojem k utišení žízně, ale má i svou společenskou funkci,“ komentoval Ing. Josef Vacl, ředitel agentury PORT.

Dalšími nejčastěji zmiňovanými důvody účasti na pivních a pivovarských slavnostech jsou hudba, kulturní program a také gastronomie. Pro více než polovinu z dotazovaných je hudební a kulturní složka pivních a pivovarských slavností důležitá. Jen pouhých 18 %  jim nepřisuzuje význam. Gastronomickou součást pivních akcí považuje za významnou více než polovina respondentů. Převažují ti, kteří očekávají kromě možnosti degustovat pivo, také příležitost doprovodit jeho konzumaci zajímavou gastronomií. Jen cca 40 %  považuje gastronomii za méně významnou. „Potvrdilo se, že hudba a obecněji kulturní program k pivním akcím patří, i když jejich roli netřeba přeceňovat. S tím souvisí i fakt, že gastronomie je zajímavou složkou pivních akcí, byť ani její roli nelze chápat tak, že by jen kvůli ní na akce s pivem veřejnost chodila,“ doplnil Ing. Vacl.

ilustrační foto/archiv GV -pivovar ferdinand
ilustrační foto/archiv GV -pivovar Ferdinand

Průzkumem bylo rovněž zjišťováno, jakými cestami se informace o pivních a pivovarských akcích dostává k jejich účastníkům. Očekávalo se, že nástup sociálních médií se projeví i v této oblasti komunikace. Reakce respondentů však naopak ukázaly, že přes polovinu dotazovaných se o pivních akcích dovídá ústně. Více než dvě pětiny dotazovaných si přečetla o akcích v médiích a na internetu. Naopak, necelá třetina dotazovaných získala informace prostřednictvím sociálních sítí. Velmi nízké procento informací, přibližně každý desátý z dotazovaných získával informace z webů obcí, měst nebo pivovarů. Dotazníkové šetření dál ukázalo, že pro téměř polovinu účastníků pivních akcí není důležité, organizuje-li akci jeden nebo více pivovarů. Pokud je to pro ně významné, preferují ty, na nichž je účastno více pivovarů. Ukázalo se robněž že těch, kteří chtějí poznat další nápoje z produkce pivovarů je sice třikrát méně než těch, kteří touží poznat nová piva, ale stále více než těch, kteří hodlají pít známá piva z jejich běžné produkce.

Účast na pivních a pivovarských slavnostech nebývá dopředu plánována. Prakticky dvě třetiny účastníků uvedly, že účast dopředu na akcích neplánují a záleží na momentálních okolnostech. Pravidelně a plánovitě, s pevným místem v kalendáři, se akcí s pivem zúčastňuje jen 8 % dotazovaných. To svědčí o tom, že v marketingu a plánování tohoto druhu aktivit je mnohé ke zlepšení. Výzkum také zjišťoval, kolik na akcích s pivem plánují účastníci utratit Nejčastěji uváděná odpověď (44 %) respondentů je, že na pivních akcích plánují utratit mezi dvěma až čtyřmi sty korunami a téměř shodné procento více než 400 korun.

Výzkum u více než stovky respondentů starších 18 let ze všech regionů České republiky potvrdil, že pivní a pivovarské akce jsou tedy nejen marketingovým i obchodním souborem aktivit pro pivovary a obce, ale stejně tak i oblíbeným společenským fenoménem pro veřejnost.

                                                                                                          Dle TZ ag. PORT Miroslav Navara

Líbil se Vám náš článek?