Německá centrála cestovního ruchu (DZT) pokračuje s globální kampaní Simply FEEL GOOD na podporu udržitelného turismu

Německo je – díky bezprostřední blízkosti – jednou ze zemí, kam cestujeme nejčastěji. Je tomu tak mj. i proto, že země našich západních sousedů rok co rok připravuje celou řadu novinek, atraktivit, které vždy zaujmou a přitáhnou svou originalitou. I když se sousedé mohou chlubit vysokou návštěvností ze zahraničí, tedy dlouhodobým úspěchem svého marketingu, současně nezapomínají na téma související – též dlouhodobé: udržitelnost, která je stále naléhavěji na pořadu dne.

Německá spolková republika je v mezinárodním měřítku vnímána stále více jako udržitelná destinace: V indexu SDG, který vyjadřuje pokrok 193 zemí v plnění cílů OSN v oblasti klimatu, se v roce 2023 posouvá ze šestého na čtvrté místo. Podle analýz IPK International ze září 2022 se potenciální hosté umístili z hlediska ochrany klimatu a udržitelnosti na třetím místě mezi 27 srovnávanými zeměmi. DZT této pozitivní pozornosti využívá a představuje svou globální kampaň pro udržitelnost “Simply FEEL GOOD” s řadou nápadů na udržitelné cestování.

Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT, k zahájení kampaně uvedla: „díky oceňované kampani “Feel good” již od roku 2021 úspěšně propagujeme rozmanitost certifikovaných udržitelných nabídek na mezinárodních trzích. Kampaň pro rok 2023 ukazuje, jak může cesta do Německa spojit udržitelnost, požitek a rozmanitost zážitků. Nápady na cesty vybrané pro kampaň zároveň ukazují, jak se stále více turistických regionů, hotelů,zprostředkovatelů a poskytovatelů služeb mobility orientuje na udržitelnost. Strategické zaměření a realizace kampaně velmi konkrétně platí za cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a podporují tak naše tvrzení, že německý příjezdový cestovní ruch je udržitelnější.“

Simply FEEL GOOD v roce 2023

Vůdčím prvkem kampaně je vstupní stránka na adrese www.germany.travel. Toto inspirační a informační centrum představuje téměř 140 nápadů na cestování v rámci udržitelného cestovního ruchu, které byly vybrány na základě výzvy k předkládání návrhů. Orientaci usnadňuje rozdělení do čtyř kategorií “Objevování”, “Užívání si”, “Ubytování” a “Na výletě”. Interaktivní mapa Německa navíc odkazuje na další možnosti udržitelného cestování na tematických webových stránkách 16 spolkových zemí a na ubytovací zařízení, která mají alespoň jeden ze 17 uznávaných certifikátů udržitelnosti.

Další inspirací je kampaňový spot FEEL GOOD. Kampaň je propagována prostřednictvím nativní reklamy, SEA a různých kanálů sociálních médií. Kromě toho jsou pro jednotlivé trhy vydávány newslettery, probíhají tiskové a PR aktivity a akce. Bude se odehrávat na evropských zdrojových trzích, které jsou výrazně zaměřeny na udržitelnost, tedy v Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Dánsku, Španělsku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Švédsku, Velké Británii, Polsku, i na zámořských trzích v USA a Japonsku. Zaměřuje se na cílové skupiny podle SINUS Meta-Milieus, pro které je udržitelný životní styl obzvláště důležitý.

Deutsche Bahn – komplexní závazek k udržitelnosti

Deutsche Bahn se v realizaci kampaně Simply FEEL GOOD angažuje jako prémiový partner. Společnost zabývající se mobilitou aktivně realizuje mnohá opatření v oblasti ochrany klimatu, přírody, zdrojů a ochrany proti hluku, aby dosáhla svých cílů v oblasti udržitelnosti. V kombinaci s úsilím DZT je u takto silné společnosti předpoklad, že podíl na kampani Feel Good bude výrazný, účelný a úspěšný. Jde o koncepci vývoje cestovního ruchu zcela nezpochybnitelnou a dlouhodobě potřebnou.

Miroslav Navara/TZ