Česká chuťovka se stává dospělou

Letos proběhne již 15. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2023″ a 13. ročník soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2023“.

Tato nezávislá a nekomerční iniciativa za uplynulých 15 let odolala celé řadě potíží a ohrožení (covidová pandemie, atd.), přesto si udržuje místo na slunci a bez přerušení pokračuje po celou zmíněnou dobu. Naopak – během let se těší pozitivnímu vývoji, zdokonalování a upevňování prestiže. Dokládá to m. j. i následující úvaha z pera pořadatelů: zdravé jsou všechny potraviny – na těch nejlepších si však navíc i pochutnáte…

Lidé si často neuvědomují absurditu různých tvrzení, např. dělení potravin na zdravé a nezdravé. Přitom zdravé musí být všechny potraviny uváděné na náš trh, jinak by nevyhověly přísným legislativním a hygienickým požadavkům, na něž dohlížejí nejrůznější státní dozorové orgány. Nezdravé a zdravé proto nejsou samotné potraviny, ale jen jejich konzumovaná množství, případně výběr konzumentů. Pro každého člověka je důležité, aby měl co nejpestřejší vyvážený jídelníček, odpovídající složením jeho potřebám, včetně zdravotních. Člověk s nadváhou by měl konzumovat méně tučná jídla, i když si na nich i méně pochutná, protože tuk je nositelem chuti. Chuť je tím, co u potraviny každý nejvíc subjektivně ocení – chutné jídlo zlepší náladu, přičemž psychická pohoda je stejně důležitá jako fyzická kondice, ne-li důležitější. Značka ČESKÁ CHUŤOVKA všem spotřebitelům srozumitelně sděluje, že potravina, která jí byla oceněna, byla nejen vyrobena v Česku českým výrobcem, ale hlavně má vynikající chuť. Za ni ručí hodnotitelská komise, složená z respektovaných odborníků, kteří ji podrobili pečlivému senzorickému zkoumání. Podobné je to i se značkou DĚTSKÁ CHUŤOVKA, kterou uděluje porota, složená výhradně z dětí, neb dětské chutě nejsou stejné jako u dospělých.

Značku ČESKÁ CHUŤOVKA získalo dosud celkem 226 českých firem pro 1516 svých výrobků a DĚTSKOU CHUŤOVKU 98 českých výrobců pro 241 potravin. Význam obou značek pro české spotřebitele nyní ještě vzrůstá se současnou ekonomicky nepříznivou situací, kdy jsou spotřebitelé nuceni mnohem více zvažovat, co nakoupí. Kvalita potravin by měla převážit nad jejich kvantitou, vždyť až 20% potravin se v našich domácnostech nespotřebuje a putuje do odpadu. Kritérium vynikající chuti je tak i z těchto důvodů jedním z nejdůležitějších – chutné potraviny se bezstarostně nevyhodí. Prozíraví výrobci proto stále častěji přitahují pozornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, že se získanými logy ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA chlubí ve své propagaci a umísťují je i přímo na obal výrobku. Všechny úspěšné potraviny si navíc mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz .

Vysokou prestiž značce ČESKÁ CHUŤOVKA zajišťuje od počátku to, že ji uděluje zcela nezávislá hodnotitelská komise renomovaných potravinářských odborníků, kteří vznik soutěže před 15 lety iniciovali a stále dbají na její objektivitu a regulérnost. Nad 15. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2023“ převzala i letos odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠ, Gymnáziem, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na podzim opět probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným garantem soutěže je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude již potřinácté udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku střední potravinářské školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit, že ji získaly v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně specificky dětské chuťové preference. Organizátoři soutěže se také snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářských oborech. Soutěž letos proběhne pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, prezidenta Agrární komory Jana Doležala a nově i prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v Národním zemědělském muzeu v Praze 2. listopadu 2023. Tři něčím výjimečné výrobky získají Cenu novinářů – Česká chuťovka 2023. V pořadí již třináctá výrazná osobnost českého potravinářství tu bude poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 14. září. Přihlášku i pravidla soutěže lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců nejchutnějších českých potravin. Tradičními partnery soutěže jsou Albert (generální partner), Hasičská vzájemná pojišťovna a Národní zemědělské muzeum. Partnery České chuťovky jsou rovněž společnost Český porcelán Dubí a Česká marketingová společnost. Hlavními mediálními partnery jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky je tradičně i Dětská tisková agentura. Jest si přát, aby podzimní slavnostní setkání nejlepších českých potravinářů – vítězů 15. ročníku soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2023 proběhlo v lepšící se společenské a zejména ekonomické atmosféře, než s jakou v poslední době všichni nesnadno zápolíme.

Miroslav Navara/TZ

 

 

Líbil se Vám náš článek?