ČESKÁ CHUŤOVKA je viruvzdorná…!

Česká chuťovkaČína dokázala ovlivnit celý svět – bohužel nikoli způsobem pozitivním, ale právě naopak. Už druhým rokem se náš život potýká se změnami, které jsme si nevybrali a ni je nemáme rádi. Škody na životě společenském, kulturním, ekonomickém jsou v řádu bilionů. Mezi drobné úspěchy, které viru odolaly, se řadí soutěž kvality potravin – Česká chuťovka. Bude se letos konat tím spíše, že pandemie již ustupuje.

Organizátoři i nadále sázejí na vše, co se v uplynulých dvanácti letech osvědčilo a prokázalo svou potřebnost i životaschopnost. V době, kdy jsme už značně unaveni z dění kolem koronavirové krize považujeme za důležité přijít s dobrou zprávou : Česká chuťovka 2021 bude! Značku ČESKÁ CHUŤOVKA získalo dosud celkem 217 českých firem pro 1196 svých výrobků a DĚTSKOU CHUŤOVKU již 98 českých výrobců pro celkem 207 potravin. Význam obou značek pro české spotřebitele nyní ještě vzrůstá – právě v souvislosti s měnící se situací ve světě, která nekompromisně obnažila limity bezbřehé globalizace. To nepochybně povede ke stále vyšší orientaci ekonomiky i spotřebitelské poptávky na domácí výrobky a domácí značky, potraviny nevyjímaje. Nelze se však spoléhat na to, že očekávané posilování poptávky po českých potravinách se projeví automaticky a plošně v růstu prodejů a tržeb všech domácích výrobců. Vv opačném směru se mohou projevit následky vládních „koronavirových“ restrikcí, zejména v gastronomii a hotelnictví či očekávaný růst inflace apod. Kritérium vynikající chuti potravin proto i nadále zůstane tím, co bude významně spolurozhodovat o konečných preferencích kupujících. Prozíraví výrobci tak mohou přitáhnout pozornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, že v konkurenci vydobytá loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA umístí na obaly zboží nebo ke svému výjimečnému výrobku na pultu, ve výloze, na stránkách e-shopu, či se jimi pochlubí ve své propagaci. Všechny úspěšné potraviny si navíc mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz . Sofistikovanější vyhledávání podle zadaných kritérií pak nabízí obchodníkům, zákazníkům, zástupcům médií i dalším zájemcům Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka . Ocenění výrobci tak mohou využívat i tento užitečný marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu.

Vysokou prestiž značce ČESKÁ CHUŤOVKA zajišťuje od počátku to, že ji uděluje zcela nezávislá hodnotitelská komise renomovaných potravinářských odborníků, kteří vznik soutěže před 13 lety iniciovali a stále dbají na její objektivitu a regulérnost. Nad 13. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2021“ převzala i letos odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na podzim opět probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka. Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude již pojedenácté udělovat dětská porota, složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku Střední potravinářské školy Podskalská a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že ji získaly y soutěži – v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často odlišné než u dospělých. Organizátoři se rovněž snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Třináctý ročník soutěže proběhne opět pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana. Předávání ocenění se uskuteční ve třetí dekádě října t.r. v souladu s tím, co dovolí aktuální epidemiologická situace, datum bude upřesněno. I letos se počítá s tím, že tři něčím výjimečné výrobky získají „Cenu novinářů – Česká chuťovka 2021“. V pořadí již jedenáctá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 16. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců nejchutnějších českých potravin. Tradičními partnery soutěže jsou Albert (generální partner) a Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění. Partnery České chuťovky jsou rovněž společnost Český porcelán Dubí, Česká marketingová společnost, osvědčený marketingový pomocník MarkAs a prestižní květinová dílna luka:sh. Staronovým partnerem České chuťovky bude po letech opět Národní zemědělské muzeum, mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně Dětská tisková agentura.

Miroslav Navara/TZ

Líbil se Vám náš článek?