ČESKÁ CHUŤOVKA 2016

  1. ročník soutěže o značku „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016″ a 6. ročník soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2016“ vyhlášen

Konkurence na našem trhu s potravinami je stále ostřejší, což vede výrobce hledat sofistikovanější a rozmanitější způsoby, jak oslovit spotřebitele, jak ho přesvědčit, že právě  jeho výrobek je lepší, než jsou ty ostatní. Kvalita potravin, vyrobených v České republice se tak potěšitelně rok od roku zvyšuje. To nelze přehlédnout ani u těch přihlášených do soutěže o Českou a Dětskou chuťovku. Podíl na tom mají i nejrůznější mediální kampaně, které lidé pozorně sledují a díky získaným informacím pročítají údaje na obalech – údajně dokonce pečlivěji, než je běžné v zahraničí.  Tato zvýšená zákaznická vnímavost však se dá v konkurenčním boji i různě zneužít. Není  náhodou, že Ministerstvo zemědělství nově spouští testování potravin, jímž reaguje na různá „hodnocení“, objevující se v médiích. Protože média prodávají především negativní zprávy, není často výsledný obraz kvality českých potravin objektivní, korektní. Česká chuťovka je zcela nezávislá soutěž, podepřená od samého začátku autoritou nezpochybnitelných odborníků z různý oborů, kteří nepodléhají žádným lobbistickým tlakům a rozhodují naprosto průhledně a nestranně. Právě to na soutěži výrobci nejvíc oceňují a proto se jich o obě ocenění uchází každým rokem stále víc.

Značky ČESKÁ a DĚTSKÁ CHUŤOVKA  se snaží vyhnout zbytečné byrokracii a jednoduchým a průhledným způsobem deklarují zákazníkovi jen to, co je obsaženo už v jejich názvu:  oceněná potravina byla vyrobena českým výrobcem, na území ČR a co hlavně – spotřebiteli bude chutnat! Důraz na chuť je pak tím stěžejním, protože co jiného než právě chuť korunuje každou potravinu? Tím se obě značky odlišují od všech dalších ocenění, která mohou čeští potravináři u nás získat. Po sedmi úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních českých potravin znovu ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2016“.  Odborná úroveň a prestiž soutěže  je od letoška posílena odbornou garancí renomované Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní bude dalším odborným garantem i VOŠES a SPŠ potravinářských technologií Podskalská, kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže se současně stal rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá nikde obdoby, bude opět udělovat dětská porota, složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠES a SPŠPT Podskalská a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že ji získaly v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference. To je současně důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři  snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Za sedm let trvání soutěže se značkou Česká chuťovka může pyšnit již celkem 380 potravin, Dětských chuťovek bylo dosud uděleno 92, přičemž zájem o ně stále roste.  Letošní 8. ročník soutěže se koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a nově i pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 20. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2016“ a již počtvrté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Miroslav Navara