Zmizelá edice putuje do Telče – novinka nakladatelství Paseka

obal knihy zmizelé Čechy -TelčCesta rozsáhlé edice Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko pokračuje v 81. svazku na Vysočinu. Středověká Telč byla malou osadou rozkládající se na dně dnešního Staroměstského rybníka. Na malém ostrohu nad Telčským potokem vznikl zeměpanský dvorec s vysokou románskou strážní věží a ve 14. století poblíž něho gotický hrad. Rybniční soustava měla chránit město před nepřítelem. Největší rozkvět nastal v 16. století, kdy zámek spolu s městem získaly renesanční ráz, sochařská výzdoba je převážně barokní. Změny v těchto lokalitách mapuje téměř 200 historických fotografií.

Pod společným označením Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko vydává Nakladatelství Paseka od roku 2004 edici, která se zaměřuje slovem i obrazem na proměny našich měst i celých regionů a má připomenout jejich zaniklou tvář se zřetelem na jejich historický či umělecký význam a na sílu genia loci, na jehož vytváření se podíleli naši předkové.

Řada vzniká ve spolupráci se sběrateli, archiváři a historiky a každý svazek přináší obrazovou kroniku daného místa spolu s historickým výkladem. Postupně se tak tvoří galerie regionálních minihistorií a průvodců po čase, dotýkající se proměn každodennosti, architektury i kulturní krajiny, stop, jež zanechaly dějiny na tváři měst, vesnic i celých regionů.

Těžištěm knih je komentované obrazové album provázející čtenáře chronologicky po zaniklých reáliích, často prostřednictvím momentek ze života, událostí místního i obecnějšího významu. Úvodní historický výklad zasazuje tuto galerii do souvislostí místních událostí i obecných dějin a otevírá tak každou z knih, popřípadě edici jako celek i publiku širšímu, jakkoli si publikace díky dokumentární hodnotě najdou převážnou většinu čtenářů mezi místními.

Jako edice fotografická jsou Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko také příspěvkem k vývoji fotografie. Časový záběr edice se kryje s možnostmi tohoto média a s dobou jeho masového rozšíření, tedy zhruba od konce 19. století po druhou polovinu století dvacátého. Ne vždy je ale obrazový průvodce tímto vymezením svázán a autoři využívají okrajově také dokumentární hodnotu historických rytin, obrazů a map.

více zde

Líbil se Vám náš článek?