Všeobjímající turistický cíl? Německo!

Náš svět je vyhozen ze sedla pandemií Covid 19. I když se nedávno počal život zvolna nadechovat k normálu, nedošlo k tomu, v co jsme doufali, ale naopak zřejmě nastupuje nová vlna nákazy a cestování se i nadále potýká s nepříjemnými překážkami. Čísla se zhoršují, hrozba karantény stále visí ve vzduchu a existuje nebezpečí, že než náš pobyt v zahraničí skončí, zkomplikuje se cesta domů. Nezůstáváme-li rovnou v Česku, pak jako nejvýhodnější se za této situace jeví využít pro svou dovolenou či výlet destinací, odkud se můžeme vrátit po vlastní ose, s co nejmenšími problémy. Tedy zemí sousedních, nebo blízkých. Mezi takové se bezpochyby na přední místo řadí Německo. Má navíc velkou výhodu – tamní turistická nabídka je mimořádně pestrá a atraktivní. Můžeme volit podle svých zájmů, zálib, množství času, který máme k dispozici i podle výše prostředků, kterých hodláme použít. Abychom se co nejlépe v aktuální nabídce Německa orientovali, oslovili jsme osobu nejpovolanější – pana Jana Pohaněla, vedoucího pražské reprezentace Německé centrály cestovního ruchu pro Českou republiku:

Jaký vývoj návštěvnosti Německa z České republiky v poslední dramatické době zaznamenáváte?

Vedoucí pražské reprezentace Německé centrály cestovního ruchu Jan Pohaněl

Od roku 2019, kdy jsme dosáhli rekordního počtu 89,9 milionu přenocování zahraničních návštěvníků, pozorujeme vlivem pandemie loni pokles o 64,4 % (32,2 milionu noclehů) a letos zatím o 36,3 % za prvních 8 měsíců. Pokud jde o samotné hosty z ČR, umístili se počtem 217 tisíc (621 tisíc přenocování) na 13. místě mezi zdrojovými zeměmi. Při bližším pohledu vidíme, že ve srovnání stejného období (prvních 8 měsíců roku) s loňským rokem činí pokles o 15,4 %, ale tento rozdíl se začíná snižovat, neboť v srpnu naopak měsíční srovnání zaznamenalo růst o 17,5 %. Shrnuto – vývoj se zřejmě ponese dle toho, co pandemická situace dovolí. Na turistické přitažlivosti Německa se samozřejmě nic nemění, naopak rok od roku můžeme nabídnout řadu skvělých novinek.

Hovoříme-li o atraktivních místech, jaká to v poslední době jsou?

Na to mohu odpovědět zcela konkrétně – podle výsledků ankety, uskutečněné v minulé sezoně. První místo v návštěvnosti zaznamenal Miniatur Wunderland Hamburg – největší modelová železnice na světě. Zaujímá 1 490 m2 plochy, kde na 15 km kolejí „sviští“ celkem 1 040 vlakových souprav. Přirozeně vyhledávaná atrakce především rodinami s dětmi. Druhý v pořadí se umístil Europa-Park v Rustu, kde více než 100 atrakcí a 13 horských drah navštívilo za sezonu přes 5 milionů osob – jistě opět se značným podílem nadšených dětí. Na třetím místě evidujeme proslulý fantastický zámek Neuschwanstein v Bavorsku, kde se vystřídalo za rok 1,5 milionu návštěvníků. Zámek je nejen fascinující z vnějšího pohledu, který inspiroval Walta Disneyho při tvorbě loga jeho pohádkové říše – Disneylandu, ale má i zajímavosti v interiéru, jako např. Trůnní sál bez trůnu. Pochopitelně lze jmenovat stovky dalších velmi zajímavých míst…

Německo v posledních letech otevírá každou turistickou sezonu vybranými ústředními motivy. Jaké to budou v nadcházející době?

Lze říci, že se nejbližší motto inspiruje celkovou globální klimatickou situací. Proto vzniklo heslo „Feel Good“, s podtitulem „Udržitelné cestování po Německu“. Tento trend se nezrodil jen tak – opírá se o výsledky průzkumu, který ukázal, že 63 % cestovatelů se chce vyhnout nejnavštěvovanějším atrakcím, 51 % chce ke svým výletům využít čas mimo hlavní sezonu a 48 % hodlá zamířit na méně navštěvovaná místa a neriskovat náraz na masy turistů. Počet takových turistů stále roste a přibývá i kritérií, jimiž se při výběru svých cílů řídí. Volí ekologicky šetrnou dopravu, respektují obyvatele navštívených destinací, během cesty i pobytu se chovají ohleduplně k přírodě a ve spotřebě preferují regionální produkty. Vezmeme-li v úvahu i při pandemii existující počty účastníků cestovního ruchu, je nasnadě, jak velký význam tento způsob turistického ruchu má.

Co do motivace potencionálních návštěvníků Německa však samozřejmě máme pro příští sezonu doplňující – na dílčí témata orientované motivace. Prodlužuje se tu kampaň, zahájená již loni – „German. Local. Culture. Co si pod tím představit? Např. pozoruhodná díla architektonická, či kulturní život ve městech. Živá tradiční řemesla a jejich lokální produkty. Nepřeberné půvaby přírody, často v blízkém okolí navštívených měst, ale i vzdálenější. Nelze také zapomenout na zážitky gastronomické, zpravidla charakteristické pro jednotlivé spolkové země, či jednotlivé lokality, m. j. vinařské oblasti kolem Rýna a v Polabí. Připomenu i mimořádně širokou nabídku německého lázeňství. V té si každý může vybrat, zda potřebuje péči jako pacient, či mu jde o relax, popř. pobyt se sportovní náplní. Ostatně pokud jde o sport – na ten je pamatováno prakticky všude – na souši i na vodě – a vodních ploch máme opravdu mnoho.

Závěrem – měl byste „v rukávu“ některé nové, takříkajíc žhavé tipy pro naše turisty?.

Vyjdu-li z úvodu rozhovoru, napadají mne dvě místa, jednak blízká pro české hosty a navíc prakticky nová. Lužická jezerní krajina nedaleko Drážďan, vzniklá kultivací bývalých povrchových uhelných dolů, kde je dnes dostatek zařízení pro odpočinek, vodní sporty, ale i toulky jak pěší, tak na bicyklech, což je dnes mimořádně oblíbené. V lokalitě Beelitz Heilstätten nedaleko Berlína doporučím třistametrovou stezku korunami stromů, která se bude ještě prodlužovat a která poskytuje skvělé výhledy, m. j. i na pozoruhodnou opuštěnou okolní zástavbu, kde příroda již delší dobu vítězí. Dalších turistických magnetů jsou ovšem ještě stovky…

 

Za rozhovor poděkoval Miroslav Navara