Utrpení českého incomingu

Chybějící cizinci zdražují Čechům služby

Po otřesech v důsledku čínského viru jsou hranice České republiky opět otevřené. Kvůli ochranným opatřením ale jen pro některé zahraniční turisty. Ti navíc vzhledem k nejasnému systému vstupních pravidel ani nevědí, zda k nám přijet mohou. Raději tedy nepřijíždějí a chybějí nejen Praze, která již musela kvůli jejich výpadku zdražit jízdenky v MHD. Pokud se situace brzy nezlepší, hrozí zdražení dalších služeb.

Zatímco okolní státy již profitují z příjezdu zahraničních turistů, Českou republiku turisté opomíjejí. Nejezdí sem, i když někteří z nich mohou,“ uvádí Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR a doplňuje: „Je to dáno tím, že stát zcela opomněl propagaci v zemích a jazycích, odkud k nám turisté mohou přijet. Chybí jasná pozvánka, že Česká republika se těší na turisty z otevřených destinací. Navíc vyhlašovaná ochranná opatření jsou nepřehledná a nepochopitelná i pro nás Čechy. Turisté ze zahraničí si tak radši zvolí jinou zemi.

V roce 2019 navštívilo Českou republiku 10,8 miliónu zahraničních turistů, kteří zde strávili více než 27 milionů nocí. O rok později se však návštěvnost oproti roku 2019 snížila na čtvrtinu, tedy na 2,8 milionu hostů. Celkově loni chybělo v tuzemských ubytovacích zařízeních přes 8 milionů cizinců, počet přenocování se meziročně snížil o téměř 20 milionů nocí. Takto rozsáhlý propad příjezdů turistů ze zahraničí, který od počátku pandemie trvá až doposud, prakticky nelze nahradit a dopadá na ceny služeb a zboží pro obyvatele České republiky. Chybějící turisty postrádají i provozovatelé prádelen a čistíren, či dodavatelé potravin do hotelů. I ti musejí propouštět a omezovat své provozy. Zahraniční turisté, přijíždějící skrze agentury, chybějí i atraktivitám, jako jsou památky, muzea a galerie, nebo divadla.

Bez okamžité a cílené podpory ze strany státu nemáme šanci udržet naše podnikání a zahraniční turisté ztratí o Českou republiku zájem,“ konstatuje Karel Výrut, předseda sekce příjezdového cestovního ruchu ACK a majitel cestovní agentury a dodává: „Naše společnost ročně přivážela například na 30 tisíc studentů z Itálie, kterým jsme zde organizovali několikadenní programy včetně návštěv památek UNESCO nebo památníků jako jsou Lidice či Terezín. Letos zatím nepřijel žádný“.

Cestovní agentury, působící v oblasti příjezdového cestovního, vytvořily ročně obrat okolo 6 miliard korun. Propad tržeb v porovnání roků 2019 a 2020 činil 95 procent. Cílená finanční podpora ze strany státu byla pouze program „COVID – cestovní kancelář“, kde pro tyto specializované agentury byly připraveny pouze jednotky milionů, což pokrylo necelých 0,5 procenta obratu z roku 2019. Podnikatelé pracující se zahraničními turisty museli tak propustit již více než 70 procent svých zaměstnanců.

Vlivem nečinnosti a nezájmu státu v oblasti propagace České republiky v zahraničí a nulovým podporám podnikatelů v příjezdovém cestovním ruchu, budou cestovní agentury pracující v příjezdovém cestovním ruchu nuceny propustit i poslední specialisty. Máme obavu, že může dojít k takovým škodám, které bude v budoucnu těžké nahradit a Česká republika přijde o velkou část příjmů generovaných zahraničními turisty,“ uzavírá Jan Papež.

Tolik k informaci ACK ČR, určené novinářům na tiskové konferenci, kterou asociace připravila na středu 7. 9. t. r. do prostor Kongresového centra pražského hotelu Olympik. Dovolíme si přidat komentář, kuse poukazující na konkrétní „bolesti“, jimiž český cestovní ruch – ať již dlouhodobě, či v posledních letech, popř. i v těchto dnech trpí.

Podcenění, či přímo ignorance cestovního ruchu v ČR je problémem mnoha desetiletí a prakticky všech vlád za různých režimů. Obecně se má za to, že tento obor se o sebe postará sám, vždyť přece lidé chtějí cestovat. Jaké jsou zrovna pro cestování konkrétní podmínky, to nikoho „nahoře“ nezajímá. Ani ministerstvo (pro místní rozvoj), které má tento obor v kompetenci, se moc nesnaží. Svědčí o tom m. j. i fakt, že v kovidové nouzi MMR věnovalo jeho podpoře jediný (!) dopis za celou dobu pandemie. S ACK ČR se toto ministerstvo v inkriminovaném období setkalo k řešení situace jednou, naproti tomu se asociace např. s Ministerstvem zahraničních věcí setkává týdně, aby co nejlépe informovala své klienty o posmínkách, které se během pandemie průběžně mění. Nabízí se poznamenat, že paní ministryně Dostálová nemá čas, neb je vytížena mlžením a bagatelizací kauzy Čapí hnízdo a střetu zájmů Andreje Babiše, na což lze usuzovat už jen z trapných scén, když je tu a tam například televizí tázána na tyto případy. Poslední pomoc pro CK přišla od MMR téměř před rokem – 10. října 2020. Velmi tristní roli v problematice hraje Ministerstvo zdravotnictví. Chaos v zavádění protikovidových opatření způsobuje, že na rozdíl od mnoha zemí, včetně naších okolních, odrazuje zahraniční zájemce o návštěvu Česka a nenápadně se tak spouští jakási pomyslná „železná opona“ okolo naší země. Pokud se nepodaří s příjezdovou turistikou něco pozitivního rychle udělat, zaniknou obchodní vztahy agentur, Česko ustoupí do pozadí v konkurenci na trhu a nastalý trvalý výpadek příjmů velmi poškodí naší ekonomiku. ACK ČR bubnuje na poplach – doufejme, že kompetentní mají ještě do té míry zdravé uši, že si všimnou. I když v předvolebním boji…pamatujeme před rokem…

Miroslav Navara

 

Líbil se Vám náš článek?