Sezona turistiky na českých řekách otevřena

Hotelová loď Florentina

Střídání letošního dubna s květnem přivedlo na hladinu Labe XII. ročník akce, nazvané Lodě na Labi. Organizována společností Pruh Polabí, představuje slavnostní otevření turistické plavební sezony především na Labi a Vltavě, ale potažmo i na ostatních tocích Česka.

Tradiční událost byla odstartována plavbou hotelové lodi Florentina z Mělníka do Nymburku. První a zatím jediná hotelová loď, plovoucí pod českou vlajkou, ozdobená elegantním jménem, je impozantních rozměrů – 80 m dlouhá a 9,42 m široká. Má kapacitu 49 komfortních kajut s klimatizací a vlastním sociálním zařízením (celkem 92 lůžek), restauraci a bar s 80 místy, sluneční palubu s 200 místy a tzv. panoramatický salonek. Snese bez rozpaků srovnání s podobnými plavidly, operujícími na jiných evropských veletocích. Uvedený komfort umožnil pořadatelům akce využít v pondělí, 29. dubna prostory Florentiny k uspořádání konference pod souhrnným názvem Labe – tepna nejen turismu. Konala se pod záštitou ministra dopravy ČR Martina Kupky a hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

ministr dopravy M. Kupka zahajuje konferenci Lodě na Labi

Celodenní program konference během zahajovací etapy plavby umožnil účastníkům vyslechnout bezmála dvacet přednášek na rozmanitá témata, více či méně úzce souvisejících s letní turistikou na vodě. Přednášející se ve svých vystoupeních zabývali jak obecnými podmínkami lodní dopravy a novinkami v jejich úpravách, tak otázkami infrastruktury pro rekreační plavbu na Labi a Vltavě, bezpečností plavebního provozu, perspektivami rozvoje cestovního ruchu na vodních cestách, až po informace a propagaci těchto aktivit. Ve svých vystoupeních se nevyhýbali ani letitým problémům, plynoucím z rozmanitých názorů na plavbu, střetávajících se s v Česku oblíbeným ekoterorismem, kdy tzv. ochránci přírody a klimatu jdou až do extrémů, přinášejících značné hospodářské škody a ztráty. Zazněla i naléhavá, dosud naprosto neřešená otázka, jak chce Česko uskutečňovat celoevropský závazek, který podepsalo, a to že do určité doby přenese 30 % dopravy na vodní toky.

Závěr konference a přistání ve Staré Boleslavi v pozdních odpoledních hodinách následovala pro účastníky příležitost prohlédnout si sakrální památky města. V podvečer zaujal hosty zábavný program „Spolku panstva na tvrzi Žiželeves“ a trio Martina Maxy. Většina účastníků konference poté na Florentině přenocovala a následující den se zúčastnila druhé etapy plavby do Nymburku, kde se odehrál zbytek programu celé akce.

zábavní program

Vodní plavba představuje možnost zásadního obohacení a zpestření suchozemského putování. K zážitkům z objevování památek, přírodních krás a dalších zajímavostí na souši tak přidávají své potěšení z cestování a zážitků na vodní hladině. Tady už nejde jen o Labe a Vltavu, ale i množství dalších českých řek, kudy se plaví lodě a čluny všech typů, menší než Florentina. Platí to samozřejmě i o atraktivních vodních plochách prostornějších, jako přehradách Vltavské kaskády, Lipně a dalších. Potvrzuje to m. j. i rychle rostoucí zájem o plavby po Baťově kanálu. Vodní cesty nás mohou zavést nezvyklými trasami do míst turisticky mimořádně přitažlivých, s celou škálou atraktivních cílů. Vrátíme-li se v úvahách zpět na Labe, příkladem k plavbě přilehlé oblasti, která nepochybně stojí za objevení, nám může být České středohoří. Města jako Litoměřice, Roudnice nad Labem, Terezín, Ústí nad Labem, hrady a zámky jako Střekov, Libochovice, Hazmburk, Velké Březno, či Lobkowiczký, ale i přírodní krásy a zejména vrcholy s vyhlídkami, jako Milešovka, Buková hora, Říp, či Varhošť dokážou velmi uspokojivě naplnit naše pomyslné cestovatelské deníky stránkami zážitků (a jistě také fotografií), jež si zachováme dlouho, ne-li natrvalo. A to ještě nehovoříme o vinařství a gastronomii, lidové architektuře, zoologických zahradách, společenských, kulturních a zábavních akcích, jako jsou festivaly, divadelní představení, koncerty, lokální slavnosti atd. České středohoří pamatuje i na speciální nabídky pro rodiny s dětmi i seniory. Tolik jeden příklad. Naše řeky nám podobných nabízejí mnohem více, stačí si vybrat…

Turistická sezona na vodních plochách v roce 2024 byla zahájena. Že slavnostně a s bohatým programem, za to vděčíme společnosti Pruh Polabí. Jak nám řekl její předseda Pavel Hlaváč, vyžádalo si to letos obzvláště velké úsilí, ale stálo to za to. Přejme toulkám na vlnách úspěch – těm, kdo stojí u kormidel, tak i těm, kdo obsluhují plavební cesty. Přinese to i spokojenost turistů, kteří se v letošním roce pro vodní cesty rozhodnou…

Miroslav Navara

Líbil se Vám náš článek?