Průhonický bonus – obnovené Podzámecké alpinum

O důvod víc navštívit zámek v Průhonicích u Prahy

Převážně slunné, leč chladné aprílové odpoledne 20. dubna bylo kulisou slavnosti, odehrávající se jak nejprve v exteriéru nad Podzámeckým rybníkem, tak posléze v interiéru zámku – v jeho pyšném Rytířském sále. Setkání přibližně dvou stovek hostů se odehrálo u příležitosti otevření kompletně rekonstruovaného Podzámeckého alpina, provázeného doplňkovým programem.

slavnostní akce v exteriéru zámku Průhonice
slavnostní akce v exteriéru zámku

Projekt rekonstrukce dovedl do zdárného finále Botanický ústav Akademie věd ČR. Přišel na 26 milionů korun a reálným jej učinila podpora grantu Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Jeho součástí je i tzv. Růžová zahrádka na slunné straně svahů pod zámkem. Ta – na rozdíl od některých alpinek již kvetoucích na svoje rozvití ještě čeká.

Slavnostního zahájení odpoledního programu se ujala celá řada představitelů – kombinace vlastníků, správců a sponzorů v tomto případě totiž není jednoduchá: zámek a park náleží Botanickému ústavu AV ČR, k objektu jako součásti památky, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO se hlásí Ministerstvo kultury ČR, protože tento záznam jej eviduje jako součást historického jádra Prahy, hlásí se i město Praha. To však ještě není vše – areál leží v katastru Průhonic, zúčastnila se tudíž i zdejší starostka a konečně protože Průhonice spadají do Středočeského kraje, nechyběla ani jeho představitelka. A do této skupiny nutno připočíst ještě představitele grantu, které zastoupilo velvyslanectví Norska a v neposlední řadě také čestného hosta – hraběte Neipperga, pravnuka zakladatele průhonického parku hraběte Silvy Taroucy. Jak prosté, že? Nicméně celému odpolednímu programu to neubralo jak na vážnosti, tak na příjemné, přátelské atmosféře. Vyvrcholením slavnostního zahájení bylo zasazení několika sazenic vinné révy, které přivezl ze svých vinic hrabě Neipperg. Vyjádřil tak svůj niterný vztah k průhonickému zámku a jeho mimořádně atraktivnímu parku, který – jak uvedl – rád navštěvuje a uvědomuje si zde jistou děděnou sounáležitost s tímto místem.

vinnou révu sází zástupce norské ambasády -zámek Průhonice
Vinnou révu sází zástupce norské ambasády

Program pak pokračoval v Rytířském sále zámku pohoštěním a audiovizuální prezentací celého projektu přítomným hostům. Konečně závěrečnou částí slavnostního odpoledne se stala procházka alpinem se zasvěceným výkladem a možností srovnání dnešního stavu s historickými fotografiemi areálu v minulosti. Během programu zaznělo nejen ocenění velkého kusu práce se samotnou obnovou alpina, ale zejména přání, aby se dařilo areál dlouhodobě udržovat ve stavu, v jakém se rozzářil na slunci v dubnu roku 2017.                              •    Miroslav Navara

 

 

Fotogalerie
Nechte se okouzlit krásou Rododendronů, tisíce květů- to je jaro na zámku Průhonice

Více zde

Líbil se Vám náš článek?