Projekt Česká chuťovka nabývá na užitečnosti

15 let podpory kvalitních a chutných potravin

Globální útok čínského viru a poté barbarská agrese Ruska na Ukrajinu těžce poškodila relativně klidný vývoj světa v posledních letech. Tyto nárazy si vyžádaly nejen objektivní otřes ve světové ekonomice, ale i příležitost pro nesolidní společnosti zneužít existujících příčin k nasazení přemrštěných cen, divoký vývoj inflace – především v oblasti energií. Nastala poněkud džungle. Ukázalo se m. j., že státy (zejména ten náš) nedokázaly reagovat, dopustily chaos a velmi loudavý návrat ke slušnosti. Ještě zdaleka nemůžeme být spokojeni.

Všechno zlé však je k něčemu dobré a nastalá situace nás nutí zamyslet se nad soběstačností a spravedlivými cenami potravin. Zatímco ještě loni řadě firem hrozily vážné existenční problémy, což pocítila i Česká chuťovka nižším počtem účastníků, letos se překvapivě dovídáme, že zisk mnohých zemědělských a potravinářských firem se i kvůli velmi vysokým cenám potravin dostal do nečekaně dobrých čísel. Vyvstává otázka, zda tolik kritizované a politicky výbušné zdražování potravin (kým není stát schopen pojmenovat) není často spíš narovnáním cen, kdy ty dřívější – například v pekárenství i jinde dlouhodobě neumožňovaly ani prostou reprodukci, natož nezbytnou modernizaci výroby. A ne všem se přitom daří stejně – zjednodušování a paušalizace rozhodně tedy nejsou na místě, vést by se měla spíš nepředpojatá a poctivá diskuze všech zainteresovaných stran na základě faktů, nikoli pocitů či domněnek. Soutěž o značky Česká chuťovka a Dětská chuťovka sice ekonomické turbulence v konečném důsledku také pocítila a proto se jí týkají, její smysl a cíl je ale stabilní a neměnný – motivovat výrobce k co nejvyšší kvalitě a tím i co nejlepší chuti potravin a zákazníky k tomu, aby tyto poctivé výrobky na trhu vyhledávali. (Mimochodem – řetězce, které u nás nekontrolovaně diktují, co se na našem na pospas vydaném trhu bude dít, rozhodně spolehlivou zárukou kvality nejsou). Historie soutěže potvrzuje, že se jí toto předsevzetí, které jí do vínku dali nezávislí potravinářští odborníci, kteří ji před patnácti lety založili a stále pečují o její nezávislost a odborný respekt, daří naplňovat. O tom mj. svědčí, že za předchozích 14 let se značkou Česká chuťovka může pyšnit již 1516 výrobků od 226 firem a značkou Dětská chuťovka celkem 259 potravin od 98 českých výrobců.

Od roku 2017 poskytuje soutěži aktivní záštitu Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která tím deklaruje svůj zájem o podporu českých potravin. Na tiskové konferenci v Senátu vyjádřil stabilní podporu projektu Česká chuťovka předseda této komise senátor Jiří Vosecký, i když slavnostní předávání letošních ocenění se po deseti letech vrátí na podzim ze Senátu do Národního zemědělského muzea v Praze na Letné, kde se odehrávalo již v prvních ročnících soutěže. Záštitu soutěži letos poskytl tradičně ministr zemědělství Marek Výborný, prezident Agrární komory Jan Doležal a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Odbornou úroveň a prestiž soutěže garantuje spolupráce renomované Vysoké školy chemicko-technologické v Praze společně s VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, zajišťující vysoce profesionální zázemí oběma hodnotitelským komisím – jak odborné, tak i dětské. Odborným patronem soutěže je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 14. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 2. listopadu Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají tři ocenění „Cena novinářů – Česká chuťovka 2023“. V pořadí již třináctá výrazná osobnost českého potravinářství tu bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Spoluorganizátorem slavnostního aktu je Česká cesta – Via Bohemica, z.s. Generálním partnerem soutěže je Albert ČR, tradičním partnerem je opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění a Český porcelán Dubí, jenž opět potěší držitele České i Dětské chuťovky elegantními porcelánovými závěsnými plaketami s logem soutěže. Váženým partnerem České chuťovky je i Národní zemědělské muzeum. Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně Dětská tisková agentura. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na Facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Logo České a Dětské chuťovky budiž nám také vodítkem, když se ocitneme ve stadiu příprav na cesty, dovolené a výlety. Kvalitní potraviny a nápoje umocní naše příznivé dojmy a zážitky z aktivit, při nichž o to opravdu jde…

Miroslav Navara

Líbil se Vám náš článek?