Německo v turistické sezoně 2024

Jubileum Caspara Davida Friedricha bude dominantní…

V roce 2024 uplyne 250 let od narození tohoto slavného malíře – nejspíš nejvýznamnějšího představitele období romantismu. Se vstupem do letošní turistické sezony se otevírá celá série příležitostí poznat zásadní místa jeho působení a ponořit se do jeho díla a doby na výstavách, přednáškách, čteních, koncertech nebo při osobních zážitcích z míst, kudy vedla umělcova životní dráha. Vyberme si a vydejme se na cestu – není to daleko a nabízí se mimořádné množství dojmů…

Mistři krajiny: Speciální výstava v Drážďanech

Caspara Davida Friedricha proslavily jeho obrazy a kresby mystických krajin. Albertinum, muzeum moderního umění v Drážďanech, kde umělec kdysi žil, představuje na velké speciální výstavě ve dnech 24. srpna 2024 – 5. ledna 2025 jeho nejvýznamnější vyobrazení přírody a zasazuje je do kontextu děl dalších velkých mistrů.

Malovat jako Friedrich: Kurzy v Labských pískovcích

Jaké poselství zanechal romantismus modernímu realismu – to je téma výstavy v Pirně v Saském Švýcarsku, chystané na podzim letošního roku, Malířova stezka „Malerweg“ povede zájemce přes Labské pískovce. V této divoké horské krajině, jedné z Friedrichových oblíbených oblastí, můžete v roce 2024 sami vzít štětec do ruky v kurzech malování – a to po celý rok – na místech, kde vznikaly původní jubilantovy obrazy

Trojí pocta: Série výstav v Greifswaldu

Od jeho nejdůležitějších “životních linek” až po místa jeho tužeb a do rodného města nás povede Pomořanské zemské muzeum v Greifswaldu. Rozsáhlou sbírkou děl uctí slavného syna hanzovního města třemi po sobě jdoucími výstavami v rozmezí 28.04.2024 – 05.01.2025. Některé z jeho oblíbených motivů nám umožní objevovat obrazová stezka Caspar-David-Friedrich-Bildweg. .

Kultura a příroda: Divoké Žitavské hory

Bizarní skalní jehly, kamenné věže, zarostlé balvany – rozmanitost tvarů v Žitavských horách podněcovala také fantazii Caspara Davida Friedricha. V okolí historického hradního a klášterního komplexu na vrcholu Oybin připomene v létě 2024 “Cesta časem do romantismu” malíře hudbou, poezií, malbou i gastronomií. Na místo se nejlépe dostaneme – opět romantickou – žitavskou úzkokolejkou, Sportovně založení turisté dají přednost přiblížení pěšky, popř. třeba na horském kole..

Podél Křídových útesů lesy a parky na Rujáně 

Připomínkou toho, jak byl Friedrich na Rujáně šťastný, budou “Romantické dny” – 19.08.2024 – 25.08.2024 v centru národního parku Königsstuhl. Při své návštěvě oceníme výhled z nové lanovky nad křídovými útesy, procházku divokými bukovými hvozdy, rovněž chráněnými seznamem UNESCO jako světové dědictví nebo některým z mnoha historických parků. Námořní atmosféry se nasytíme v podmořském světě Ozeaneum v přístavu Stralsund.

M. Navara/DZT

Líbil se Vám náš článek?