Lákavá pozvánka do Maďarska

Roadshow maďarské turistické reprezentace dorazila do Prahy

Navzdory potížím, které přinesl virus Covid-19 z Číny turistickému průmyslu, věnuje Maďarsko tomuto odvětví velkou pozornost. Dokladem toho je i pražská zastávka – workshop a prezentace – letos již podruhé organizované road show do vybraných – potencionálně nejnadějnějších zemí, odkud se rekrutují návštěvníci této návštěvnicky vysoce atraktivní země. Navíc – prezentace v předním pražském hotelu Augustin na Malé Straně byla obsazena maďarskými osobnostmi na nejvyšší úrovni. Za přítomnosti velvyslance Maďarska v ČR J.E. Miklóse Borose, který současně pronesl úvodní velmi informativní slova, se zúčastnila paní Fruzsina Zakariás, zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení mezinárodních vztahů agentury Visit Hungary NTO, paní Magdolna Fekete, šéfporadkyně pro rozvoj mezinárodního obchodu a dále celá řada zástupců cestovních kanceláří, agentur, hotelů, lázní, atd. Účastníkům z české strany se tak dostalo široké, aktuální informace o cestování do Maďarska, přehledu turistických možností, novinek a zajímavostí a hlavně kontaktů, jejichž prostřednictvím lze uspokojovat rozmanité požadavky českých klientů.

Vyspělé lázeňství, ale i mnoho dalšího

J.E- Miklós Boros, velvyslanec Maďarska v ČR

Více než šedesát let je tomu, co na území Maďarska proběhl vrtný průzkum s cílem ověřit, zda země v hlubinách neskrývá ložiska nafty, proslulé jako osvědčená cesta k bohatství. Neskrývala, avšak byly objeveny jiné, neméně cenné poklady. Mimořádné množství minerálních vod, na kterém bylo možné založit úspěšný, široký rozvoj lázeňství. Při pohledu na mapu, kde jsou vyznačena lázeňská střediska, zjišťujeme, že se nacházejí na celém maďarském území. Odtud už není daleko k současnosti, kdy lázeňství, ale s ním i bohatá historie, kultura, pohostinnost, klima a geografická poloha daly základ intenzivnímu turistickému průmyslu. Při bližším pohledu pak objevíme, jak vyspělé a rozvinuté dnes tamní lázeňství a návštěvnická infrastruktura je. Moderně a se vkusem vybavené kapacity nabízejí nejen služby medicínské, léčebné, ale i všechny druhy služeb dalších, na výskyt minerálek, zpravidla termálních, navazující. Wellness, fitness, rozmanité druhy terapií, přes sport a zábavu až po čistý, ničím nerušený odpočinek ve zdraví prospěšném prostředí, toho všeho tu můžeme užívat. K tomu připočtěme množství kulturně historických památek, půvabná přírodní zákoutí, hudbu, folklor, mezinárodně proslulou maďarskou kuchyni…

Dva tisíce let vývoje

p. Fruzsina Zakariás, ved.odd. mezinárodních vztahů ag. Visit Hungary

Vyhněme se omylu – lázeňské tradice na maďarském území nesahají jen pouhých zmíněných šedesát let zpět. Naopak – lze je vystopovat před již více než dvěma tisíci let. Dochované pozůstatky někdejších lázeňských domů a fragmenty fresek a mozaik dokládají, že už Římané zdejší termální zdroje objevili a využívali. Nejprve přišly k užitku léčivé vlastnosti termálních pramenů – v Maďarsku vhodné zejména pro potíže pohybového aparátu, ale také pro onemocnění kožní, zažívacího traktu, gynekologická, ledvinová. Postupně, se vznikem a zaváděním nových druhů péče o zdraví a tělesnou kondici (ty módní a přechodné nevyjímaje) byla střediska, působící kolem minerálních pramenů, dobudovávána o provozy, které je hostům nabízejí. Maďarsko je příkladem teritoria, kde tento druh rozvoje byl dotažen takříkajíc do dokonalosti. Množství a bohatost zdrojů léčivých vod k tomu bylo základním a skoro neomezeným předpokladem.

Chybí jen opravdové moře – Balaton jej úspěšně supluje

p. Magdolna Fekete, šéfporadkyně pro mezinárodní ochod ag. Vvisit Hungary

Bez nadsázky – každý si tu najde něco, co odpovídá jeho vkusu, zálibám a požadavkům. Projděme si jen namátkou stručnou rekapitulaci…

Metropole země, původně sestávající ze dvou částí – Buda a Pešť – se nabízí nejen jako pozoruhodný cíl, ale i jako východisko k programu na maďarském území. Sama nabízí nezapomenutelná panoramata, jako nábřeží s parlamentem, výhled na celé město od Rybářské bašty, galerii slavných osobností národa na Náměstí hrdinů, impozantnost baziliky sv. Štěpána, či osvěžení v naprosto originálním prostředí lázní Gellért. Mohli bychom jmenovat desítky dalších přitažlivých míst a objektů, lze si vybírat podle času a zájmů.

Dokonalý relax – především od shonu a stresu – nám nabídnou půvabná přírodní zákoutí. Tápolca, Badacsony, Lillafüred, Tihany, či step Hortobágy. To jsou příklady míst, kde se nemůžeme zklamat. To posledně jmenované přidává navíc seznámení se životem a uměním – jak říkají místní „předchůdcům amerických kovbojů“ – Csikosů, tedy stepních pastevců, proslulých svými kousky s koňmi a dlouhými pletenými biči. Zájemcům o kulturu a historii odpoví na otázky, týkající se Maďarska, četná muzea. Národní galerie, Centrum MODEM Debrecín, Zámecké muzeum Helikon, to jsou jen některá z mnoha. Leccos téhož obsahu objevíme i na hradech a zámcích. Z nich uveďme např. hrady Budín, Füzér, Boldogkö, či zámek Esterházy Fertöd. Na území Maďarska navíc objevíme celou řadu turistických magnetů, nám dosud nepříliš známých. Tip? Tzv. „maďarské středomoří“ – při březích Balatonu, pleso Megyer-hegy, nebo solný vrch Egerszalók.

Tolik stručný výtah lákadel, která svědčí pro dovolenou v Maďarsku.. Vedle klasických kritérií pro výběr je tu ještě jedna, v dnešních dnech velmi důležitá výhoda: v případě komplikací vinou pandemie to není odtud domů daleko. Vyhneme se tak nepříjemným ztrátám času i případným dalším, neplánovaným nákladům.

Miroslav Navara

Líbil se Vám náš článek?