Kouzelné prachovské skalní město

Do Prachovských skal zve Turistická chata KČT Prachov

Chata KČT Prachov

Název Prachovské skály nám vytane na mysli, řekne-li se Český ráj. Ostatně za svůj ráj je považují také horolezci. Jimi i turisty oblíbené skalní město najdeme bezmála 10 km severozápadně od Rumcajsova Jičína. Dnes erozí výrazně rozrušená skalní plošina vznikla z usazenin pískovců, slínovců a opuk v období druhohor. Křídovým příkrovem pronikla v době neogénu drobná vulkanická tělesa a přispěla tak k porušení celistvosti plošiny. Ta se pod útoky vody a větru postupně rozpadala na oddělené skalní bloky, věže a sloupy. Skalní útvary Prachovských skal sahají nejvýše do 40 metrů. Díky husté síti klasického turistického značení tu rozhodně nezabloudíme ve spleti roklí, strží a úžlabin, ani cestou po hrotech pískovcových „prstů“ s nádhernými vyhlídkami na obdivuhodné přírodní scenérie. Mezi nejnavštěvovanější místa patří Vyhlídka Českého ráje, Americká sluj, vyhlídka prof. Hekena či Císařská chodba. V horkých letních dnech uondaní poutníci mohou relaxovat a čerpat novou energii v areálu přírodního koupaliště U Pelíška, které ke svému jménu přišlo podle pověstného ducha Prachovských skal. Nezapomenutelné zážitky nám bez potíží a mimořádné námahy zprostředkují již hotové, vytýčené prohlídkové okruhy.

Tak zvaný Malý okruh – o délce přibližně 1,5 km – vede okouzlujícím prostředím Císařské chodby a nabízí dvě skvělé vyhlídky. Naproti tomu Velký okruh seznamuje s velkým množstvím pozoruhodných míst celého území Prachovských skal a je nejatraktivnější a nejpůsobivější trasou mezi skalními masívy. Napříč územím skal pak prochází červená turistická značka, která však není okruhem. Začíná vstupem do skal v Prachově u Turistické chaty Klubu českých turistů a končí výstupem ze skal v Zámostí-Blatech. Sleduje oblíbené vyhlídky a nemíjí Císařskou chodbu. Již v roce 1933 bylo území vyhlášeno přírodní rezervací. O téměř sedmdesát let později, v roce 2002, byla rezervace připojena k Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Objevíme tu m. j. pozůstatky středověkého hradu Pařez. Divoké skalní útvary se mohou pochlubit nejstarší horolezeckou historií na území naší republiky, jejich střed tvoří romantické skalní město štíhlých vysokých věží a pilířů, oddělených mezi sebou hlubokými, stísněnými roklemi. Prostor pro horolezeckou vášeň je časově omezen: kvůli hnízdění dravců jsou pro horolezectví do 30. 6. uzavřeny věže Vrak, Vráček, Kobyla, Kobylí věž a Hříbě v obvodu Lahole.

značky nás dovedou k patronu Prachovských skal Pelíškovi

V současné době se v malebném prostředí na pokraji skal Českého ráje nachází Turistická chata Prachov Klubu českých turistů. Po stržení bývalé opotřebované restaurace ,,U Sklípku“ vyvstala potřeba nahradit ji zařízením modernějším a důstojnějším. Proto nedaleko pramene Sklípek postavil KČST turistickou chatu. Původní projekt vypracoval architekt Brožek z Rovenska. Ústředí KČST však nevyhovoval a proto dalo vypracovat nový projekt architektem Machaněm z Prahy. Jeho návrh jednopatrové budovy byl přepracován na přízemní stavbu ing. Vlčkem. Na kamenné podezdívce vyrostla roubená přízemní stavba s restaurací, dvěma noclehárnami a šesti pokoji. Slavnostní otevření chaty proběhlo 18. května 1924. Prvním nájemcem se stal Jan Košíček, dobře zasvěcený do místních poměrů. Turistická chata se stala oblíbeným a vyhledávaným letoviskem se vzrůstajícím počtem návštěvníků. V roce 1930 byla chata podrobena velké rekonstrukci. Počet pokojů se zvýšil na jedenáct, zvětšily se i noclehárny. Architekt Stejskal navrhl ještě budovu muzea naproti chatě – ta byla postavena v roce 1936 a dodnes ji spravuje rodina Šliků. Příjezdová silnice byla dokončena v roce 1928, ta nás přivede na hlavní parkoviště a k výchozímu bodu turistických stezek. V dnešní době disponuje Turistická chata KČT sedmi pokoji s třiceti dvěma lůžky s hygienickým zázemím. V turistické sezoně restaurace vaří přibližně 200 obědů denně, především menu domácí české kuchyně, nechybí možnost grilování. Na pódiu bývá o víkendech program pod názvem Turbáza jede. Hosté tu mají k dispozici venkovní posezení, restauraci v interiéru, je pamatováno i na rodiny s dětmi s možností soutěží a her, nechybí ani pískoviště. V těsné blízkosti parkoviště je vstup do skal s pokladnou. Vyvěrá zde i pověstný pramen Sklípek. Naproti chatě se nachází dobře vybavené Informační centrum Českého ráje a malé občerstvení s kavárnou i stánky s drobnými produkty. Lesní cestou od Turistické chaty dojdeme k přírodnímu koupališti U Pelíška, ležícímu ve slunné, chráněné kotlině, zdobené plastikou ochránce a přívětivého ducha skal Pelíška, s nedalekou fungující čajovnou (Tee-house). V roce 2007 dostal Pelíšek mladšího bratra. Stojí, obklopen dalšími vyřezávanými dekoracemi, na křižovatce cest kousek za hlavním vchodem do skal od Turistické chaty. Byl vyřezán z kmene stoletého prachovského buku a ozdoben složitými ornamenty. Uprostřed vyhlíží tvář Pelíška, nad ní se usmívá symbol Slunce. Zadní stranu kmene zdobí zpodobení hmyzu, ptáků a ještěrů. Jičínský rodák, chatař a řezbář Jan Rampas pobýval tři roky na Novém Zélandu. Učarovala mu tamní maorská kultura, jíž se inspiroval při vyřezávání ducha Pelíška v Prachovských skalách. Pelíšek – podobně jako Krakonoš v Krkonoších, či Rampušák v Orlických horách bdí nad pohodou, oblibou a rozvojem Prachovských skal, ale i samotné Turistické chaty KČT Prachov a jejích hostů…

Petr Brodecký/Miroslav Navara

Líbil se Vám náš článek?