Jak sbírat umění přiblíží nová výstava v hradecké galerii

Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) připravila výstavu, nazvanou Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche. Jde o celoživotní dílo znalce a sběratele Karla Tutsche (1941–2008). Sbírka čítá více než 1 300 děl, zakoupených GMU za více než 12 miliónů korun (největší porevoluční nákup umění napříč krajskými galeriemi). Sběratel Karel Tutsch po více než čtvrt století na vlastní náklady provozoval brněnskou galerii Na bidýlku a přispíval k propagaci českého umění v zahraničí. V Brně byly naopak díky němu k vidění práce zahraničních autorů. Díla pocházející ze sbírky, Tutschem budované desítky let, tvoří nyní dlouhodobou výstavu, připravenou kurátorkou GMU Petrou Příkazskou.

Expozice je pokusem o rekonstrukci Tutschovy cesty od amatérského sběratele drobné grafiky a ex libris k uznávanému znalci a majiteli jedné z nejvýznamnějších sbírek své doby u nás. Vystaveno je více než 300 děl a návštěvník se tu obeznámí s pravidly, kterými se při tvorbě své sbírky řídil sám sběratel. Jednou z jeho zásad při nákupu umění bylo navštěvovat umělce v ateliérech a získávat díla přímo od nich. Dlouhodobý zájem a přehled o umění ho dovedl až na vrchol, kdy dokázal sestavit sbírku obsahující umělecká díla, která dohromady vytvářejí subjektivní a tím i neopakovatelnou encyklopedii českého umění od poloviny 60. let do počátku milénia.

Výstavu završuje kapitola věnovaná berlínské výtvarné scéně raných nultých let, s níž galerista udržoval kontakt a která v té době zažívala svůj největší rozmach a přitahovala začínající umělce z celé Evropy. Zahájení výstavy proběhne v sobotu 27. dubna 2024 v 15:00. Potrvá do 12. října 2025,“ zve návštěvníky kurátorka Petra Příkazská.

Sbírka je výjimečná svou uceleností i vyhraněným profilem. Obsahuje díla autorů, kteří měli zásadní podíl na vývoji českého současného umění, jako například Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Naděžda Plíšková, Alena Kučerová, Jiří David, Jiří Petrbok, Ján Mančuška nebo Jiří Kovanda. Od konceptuálního umělce Jiřího Kovandy soustředila – mezi veřejnými institucemi – nejvíce děl právě GMU v Hradci Králové. Sbírka Karla Tutsche, zakoupená Galerií moderního umění v roce 2021, byla o rok později doplněna o soubor originálních ilustrací ke katalogům, vydaným galerií Na bidýlku. Obsahuje téměř 1 300 obrazů, kreseb, grafik, plastik, objektů, ale i konceptuálních instalací.

Kurátorka výstavy Petra Příkazská strávila dva roky badatelským zpracováním sbírky a přípravou výstavy. Čerpala z děl, zakoupených GMU, archivních materiálů i dostupných katalogů. Petra Příkazská je historička umění. Vystudovala dějiny umění na FF UPOL v Olomouci a poté se badatelsky zaměřila na české umění 20. století a na problematiku galerií a tvorbu jejich sbírek. V GMU vede odborné oddělení.

Miroslav Navara/TZ

Líbil se Vám náš článek?