Evropské značky kvality očima Čechů a Slováků

chzoPodpořená znalost značek kvality potravin se zvýšila, a to včetně evropského značení, kde se pohybuje mezi 10 – 17 %. Čtvrtina Čechů zná alespoň jedno evropské chráněné označení. Obecně si Češi všímají značek kvality více než minulý rok, ať už v televizi, na internetu nebo na obalech samotných potravin. Znalost označení mezi Slováky je velmi vysoká, podpořená znalost se pohybuje mezi 14 – 20 %.

 V loňském roce došlo ke spuštění propagační kampaně, Kvalita z Evropy – chutě s příběhem, s cílem posílení kladného vnímání evropského systému kvality zemědělských produktů spotřebiteli a odborníky u nás i na Slovensku. Letos v červnu realizovala společnost STEM/MARK druhé měření dané komunikační kampaně a přináší pozitivní výsledky.

 „Podobně jako na Slovensku také v Čechách desetina oslovených tvoří loajální jádro, které vždy upřednostňuje výrobky s těmito značeními, což jsou spíše ženy nad 20 let a lidé s maturitou či vyšším vzděláním. Dvě pětiny lidí jsou ochotny si za tyto výrobky připlatit,“ zmiňuje Ivana Valentová, Client Service Manager STEM/MARK a doplňuje: „Nejméně ovlivnitelnou skupinou jsou muži nad 20 let, naopak mládež k evropským značkám inklinuje nejvíce.

 Výzkum ukázal, že polovina Čechů více důvěřuje a očekává vyšší kvalitu u potravin s domácím označením, ale ani evropské značky nejsou bez vlivu, nechají se jimi ovlivnit dvě třetiny oslovených, kteří je znají.

 „Bezpochyby stále nejznámější označení je KLASA. V rámci podpořené znalosti
u cílové skupiny spotřebitelé došlo k nárůstu také u všech ostatních značení a to včetně těch evropských,
uvádí Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR.

Téměř většina oslovených dokázala s jistotou rozpoznat, zda viděla či nikoli, televizní reklamu na Jihočeskou Nivu. Z odpovědí je zřejmé, že reklama je velmi výrazná a vzbuzuje zájem.

Přestože větší důvěra je i na Slovensku deklarována značkám národním, více než polovina dotazovaných Slováků zastává názor, že evropská označení jsou potřebná. Každý pátý Slovák si vybavuje reklamu „Kvalita z Evropy“ a hodnotí ji jako srozumitelnou.

Z průzkumu vyplývá, že znalost evropských označení u cílové skupiny odborná veřejnost u nás i na Slovensku je poměrně vysoká. Ukazuje se, že pro podrobnější znalost chráněných označení je podstatná osobní zkušenost nebo zájem o jejich získání. Z českých výrobků si respondenti vybavili především Štramberské uši, Olomoucké tvarůžky, Pohořelického kapra, České pivo nebo Jihočeskou Nivu. Pojem Zaručená tradiční specialita je nejznámější především mezi výrobci a distributory masných výrobků.chranena_oznaceni-listaworda4