ČESKÁ CHUŤOVKA –10 LET

V jubilejním roce s významnou novinkou

Letošní osmičkový rok je jako vždy v české historii obdobím řady výročí, zpravidla významných historických – a ne vždy pozitivních – mezníků. Najde se tu však také jedno menší jubilaum, které by nemělo mezi těmi velkými tak úplně zapadnout. Dotýká se zejména těch z nás, kteří si rádi pochutnají na kvalitních a chutných potravinách, vyrobených v Česku. Právě před deseti lety se skupina zdravě motivovaných potravinářských odborníků rozhodla postavit se tlaku trhu na co nejnižší cenu potravin, kdy i kvůli dravé zahraniční konkurenci zaplavovalo regály obchodů stále víc takového zboží, o jehož chuti a kvalitě se dalo úspěšně pochybovat. Za takové situace se dokonce zrodilo rčení, že se Česká republika stává popelnicí Evropy – a nutno přiznat, že na tomto „šprochu“ bylo v tu dobu pravdy snad víc než trochu. Řada domácích výrobců tak byla nucena kvůli nízkému odbytu kvalitních, ale vůči těm „šizeným“ cenově nekonkurenceschopných potravin proti svému přesvědčení zaměňovat tradiční suroviny různými zlevňujícími náhražkami, aby se vyhnula krachu. Vznikl projekt, nazvaný Česká chuťovka. Tato iniciativa se stala jedním z významných impulzů takříkajíc „zdola“, snažících se o nápravu situace – jak v zájmu českých výrobců, tak i jejich zákazníků, kteří často marně hledali, zvlášť ve velkých řetězcích, tradiční chutné domácí výrobky. Po deseti letech nadšeného úsilí se Česká chuťovka může ohlédnout zpět s dobrým pocitem, že se její misi společným úsilím s českými potravináři daří stále lépe naplňovat.   Rok od roku se zvyšuje zájem českých výrobců o soutěž,  přihlašují do ní i čím dál více po všech stránkách prvotřídních potravin. Odborná porota tak nezřídka musí své, už tak vysoké nároky úměrně tomu dále zvyšovat.

V současné době se označením Česká chuťovka může pochlubit už 649 výrobků od 175 českých potravinářů a značkou Dětská chuťovka (vzniklou o několik let později) celkem 114 potravin od 66 výrobců. Nesporně výsledek, za jaký se organizátoři rozhodně nemusejí stydět. Je víc než uspokojivé zjištění, že kvalita a výtečná chuť potravin je nezpochybnitelnou hodnotou a součástí stavovské cti stále rostoucího počtu českých potravinářů. Posilování prestiže značky Česká chuťovka mezi dalšími značkami kvality potravin na českém trhu se v desátém roce její existence symbolicky potvrdilo i slavnostním udělením prestižního titulu „Marketér roku 2017“ na galavečeru České marketingové společnosti 17.května t.r. Lze jej charakterizovat jako uznání jak všem spolupracovníkům a partnerům soutěže, tak i samotným potravinářům, kteří se značkami Česká nebo Dětská chuťovka za své vynikající  výrobky dnes již mohou chlubit. 

V letošním, jubilejním roce přicházejí organizátoři soutěže s pozoruhodnou novinkou: ve spolupráci se společností MarkAs distribution uvádějí Databází vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka. Ta podstatným způsobem usnadní všem zájemcům – ať už obchodníkům, zákazníkům, zástupcům médií apod. vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou dobu pořádání soutěže podle zadaných kritérií. Ocenění výrobci tak získají nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu. Tento významný marketingový nástroj byl představen na tiskové konferenci 22.května t.r. novinářům a zájemci si jej mohou vyzkoušet zde 

Nad jubilejním desátým ročníkem soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2018“ převzala opět odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského a dále VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (Podskalská), kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Značku Dětská chuťovka, která je raritou i ve světovém měřítku, bude opět udělovat dětská porota, složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy Podskalská a žáků ZŠ Londýnská. Výlučně jen výrobky, označené touto značkou se mohou chlubit, že ji získaly v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, často odlišné od chutí dospělých.  Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Desátý ročník soutěže se koná již tradičně pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a ministra zemědělství Jiřího Milka. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 11. října v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2018“. Kromě toho již pošesté bude jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Generálním partnerem České chuťovky je tradičně společnost Ahold, další partner – Hasičská vzájemná pojišťovna poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění.

                                                                                                                               Miroslav Navara/TZ