Celé Česko čte dětem: Nivea připravila pro děti sérii ilustrovaných pohádek

Medvídek Nivea z projektu celé Česko čte dětemPrvní sérii originálních pohádek s bohatými ilustracemi připravila v rámci projektu Celé Česko čte dětem značka Nivea. Pohádky budou nejenom na jejích webových stránkách, ale i na akcích této jedné z předních světových kosmetických firem.

“Do projektu jsme se zapojili proto, že jeho poslání odpovídá našim hodnotám,” říká marketingová manažerka Nivea Barbara Jelínková.

V rámci společenské odpovědnosti se Nivea v České republice soustřeďuje především na aktivní pomoc sociálně slabším rodinám, integraci dětí z různých sociálních skupin a nově také na podporu kampaně Celé Česko čte dětem, jehož motto zní: Čteme dětem 20 minut denně, každý den!

obrázek kam,paně Celé Česko čte dětem, na obrázku ilustrace dětí jedoucí po louce plné květin na kole s knihou v rucePředčítání má obrovský význam pro rozvoj emočního zdraví každého dítěte, zároveň rozvíjí jeho představivost, myšlení a čtenářskou gramotnost,” říká zakladatelka celonárodní kampaně Eva Katrušáková.

Nivea se zapojuje i do jiných společensky významných aktivit; letos je například hlavním partnerem charitativního projektu Obědy pro děti. Jeho cílem je pomáhat dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách.

“Nivea v roce 2015 poskytla finanční podporu, která představuje 24.000 obědů pro potřebné děti,” upřesňuje Barbara Jelínková.

Celé Česko čte dětem - obrázek pohádkové knížky Nivea pro dětiDnes projekt Obědy pro děti pomáhá již 1835 dětem z téměř 400 základních škol po celé České republice. Podle ředitelky obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN Ivany Tykač trpí hladem a vyčleněním z kolektivu každé desáté dítě. Na konci minulého školního roku se ukázalo, že dětem, které díky projektu obědvají, se v mnoha případech zlepšila školní docházka a v několika případech i školní prospěch.

Nivea pro rodinu, celé Česko čte dětem