Změna ve vedení CzechTourism

Novým ředitelem bude František Reismüller

Františka Reismüllera do funkce uvedl vicepremiér a ministr Ivan Bartoš

Funkci převezme 1. listopadu 2023 jako vítěz výběrového řízení. Oznámil to vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Otevřené výběrové řízení, do kterého se přihlásilo jedenáct zájemců, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě rozhodnutí dosavadního ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta z funkce odejít. Ve 2. kole výběru nového vedení se komise MMR rozhodovala mezi dvěma uchazeči. Klíčovou roli sehrála vize, kam má CzechTourism a propagace Česka jako destinace cestovního ruchu na domácím i zahraničních trzích směřovat, aby to bylo ekonomicky přínosné pro celou zemi.

Věřím, že nový ředitel agentury CzechTourism František Reismüller, který Českou centrálu cestovního ruchu velmi dobře zná, posune celý sektor cestovního ruchu dopředu. Z posledních dat o návštěvnosti hotelů v Česku je zřejmé, že jsme sice celkově dosáhli už předcovidových čísel, nicméně změnil se poměr českých versus zahraničních hostů, kteří k nám jezdí. Nový ředitel má dle komise, která ho vybrala, velký potenciál to změnit, dosud totiž působil jako ředitel marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourismu. On a jeho tým mimo jiné stojí za odborníky ceněnou kampaní Unexpected Traditions, která aktuálně běží ve 13 zemích světa s cílem přilákat do Česka co nejvíc zahraničních turistů,“ komentoval vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal: „František Reismüller při přípravě kampaně ukázal důležitost spolupráce napříč destinačním managementem v Česku, každý kraj má totiž ve vizuálech své vlastní téma. A z jeho řízení zahraničních zastoupení je zase zřejmé porozumění specifikům jednotlivých zemí a potřebný kontextový náhled. Uvědomuje si, že bez digitalizace se v cestovním ruchu do budoucna neobejdeme. I to vedlo k tomu, že od letošního 1. listopadu bude řídit celý CzechTourism. Přeji mu hodně úspěchů.“

 

Mgr. František Reismüller, Ph.D. vystudoval sinologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu se začal věnovat cestovnímu ruchu, nejprve jako business development manager v soukromém sektoru. V roce 2013 založil zahraniční zastoupení CzechTourismu v Šanghaji a čtyři roky byl jeho ředitelem. Následně tři roky pracoval pro Evropskou cestovní komisi (ETC), mimo jiné byl jejím marketingovým a projektovým manažerem v Bruselu. Poté se se vrátil do agentury CzechTourism na pozici ředitele marketingu a zahraničních zastoupení, v které je dosud. František Reismüller je ženatý a má jedno dítě. Mluví anglicky, čínsky a německy. Ve volném čase se věnuje překladům krásné literatury z čínštiny do češtiny a výzkumu na poli čínské kultury a společnosti.

 

Velmi intenzivně vnímám, že se cestovní ruch po pandemii covidu-19 změnil stejně, jako celý svět. Při prezentaci Česka doma i v zahraničí je třeba tyto změny respektovat a vycházet jim vstříc, současně je třeba navázat na to, co už funguje, tedy Strategii agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021–2025. Mými hlavními prioritami v čele České centrály cestovního ruchu tak bude optimalizace všech činností agentury a digitalizace ve smyslu transparentnosti a důrazu na měřitelný a na exaktních datech založený marketing. To v praxi mimo jiné znamená další rozvoj lidmi velmi oceňovaných portálů Kudy z nudy a Visit Czechia,“ říká nastupující ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Také je třeba řešit vícezdrojové financování s cílem uspořit náklady státního rozpočtu a přesah činností agentury do synergického budování značky Česko napříč průmyslovými odvětvími a ve spolupráci s dalšími státními institucemi. V neposlední řadě chci klást důraz na komplexní, infrastrukturně uchopené produktové portfolio, které odráží potřeby zdrojových trhů a nabídku českých turistických destinací. Na novou práci se moc těším, děkuji za slíbenou podporu MMR, svému předchůdci i celému skvělému týmu CzechTourism, bez něhož by to nešlo.“

V nové pozici se chce František Reismüller v brzké době setkat mj. s představiteli asociací a svazů působících v cestovním ruchu i s generálními řediteli agentur CzechInvest a CzechTrade, s nimiž CzechTourism sdílí budovu Czech House ve Štěpánské ulici v Praze. To vše s cílem maximálně rozvíjet cestovní ruch ku prospěchu celého Česka.

Miroslav Navara/TZ