Výstava závodních chrtů v Čechách s uměleckou porotou

Na obrázku je vystavovaný chrt na výstavě osvobozená výstava chrtů v Praze. Chrt je černý s bílou náprsenkou. Dne 13.6.2015 od 13:00 hod se bude konat v Greyhound Park Motol “1. Osvobozená výstava chrtů v Čechách”, které každý rok předsedá umělecká porota, která nehodnotí chrty dle obvyklých kritérií. V tomto roce bude v umělecké porotě mj. Fr. Ringo Čech a Jadran Šetlík. Jednu z kategorií volí diváci v tajném hlasování.

porota výstavy sv čele s Františkem Ringo ČechemTato chrtí výstava je neobyčejná tím, že je osvobozená od obvyklých kritérií hodnocení chrtí krásy, týká se pouze chrtů závodních linií a týká se pouze greyhoundů. Umělecká porota uděluje soutěžícím greyhoundům body, nejedná se však o oceňování krásy chrtů dle úsudku lidí, ale hodnotí ojedinělou a nanejvýš spravedlivou hodnotící technikou. Všichni chrti mají stejnou šanci vyhrát. Vítězem se stane ten chrt, který má v daný den nejvíce štěstí.

Po výstavě chrtů následují dostihy chrtů s názvem “Greyhound Day 2015” a následně na diváky čekají volné jízdy čtyřkolek pro děti i dospělé v programu Happy Family.