Šumavou po cyklostezce z Gerlovy Hutě na Železnorudsku až do Srní

začátek Cyklostezky na ŠumavěCyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily – Srní, tzv. Šumavská cyklomagistrála, která je jedinou cyklostezkou v Národním parku Šumava, je dokončena. Správa Národního parku Šumava letos v září dostavěla její poslední úsek z Nové Hůrky na Skelnou. Celá cyklostezka je dlouhá 25 kilometrů.
Cyklostezka byla budována postupně a to od roku 2006 do roku 2015 za podpory fondů Evropské unie. Počínaje prvním úsekem v roce 2006 z programu Interreg IV, přeshraniční spolupráce Cíl III, Česká republika – Bavorsko, a poslední dva úseky v rámci Operačního programu životní prostředí. Je významným projektem nadregionálního významu a slouží k vyšší bezpečnosti cyklistů, ochraně přírody i rozvoji cestovního ruchu,“ informuje manažerka projektu Jana Slonková ze Správy NP Šumava.
Cyklostezka na ŠumavěNově vybudovaný úsek začíná v Nové Hůrce v napojení na účelovou komunikaci Nová Hůrka – Hůrka (směrem na jezero Laka). Prochází lesními úseky, bezlesím a jsou na ní postaveny tři můstky, jeden přes Slatinný potok, druhý přes Křemelnou a jeden most převede cyklisty a běžkaře přes bezejmenný potok. Úsek, který měří 5,2 km zčásti vede i po starých cestách, které před desítkami let postavila armáda a a jeho úsek má z poloviny živičný a z poloviny zhutnělý pískový povrch.
Stejně, jako ostatní úseky, je i tento natolik široký a mosty mají takovou nosnost, aby tu v zimě mohla běžecké stopy upravovat rolba. Projekt za téměř 20 milionů korun byl spolufinancován Evropskou Unií z Fondu pro regionální rozvoj, z Operačního programu Životní prostředí,“ doplňuje Jana Slonková.
Cyklostezka na ŠumavěÚzemí Národního parku Šumava každoročně navštíví téměř dva miliony turistů. Větší část návštěvnosti prokazatelně připadá na letní sezónu, kdy podle výsledků dlouhodobě prováděného monitoringu převažuje počet cykloturistů nad pěšími návštěvníky. Regulace dopravy ve smyslu jejího zklidňování a usměrňování, patří mezi prvotní opatření mezi nástroji k ochraně přírody v území národních parků.
Projednávání projektu v rámci organizace od začátku nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala od všech zúčastněných velkou dávku tolerance, abychom postupně dospěli k přijatelným kompromisům. Cyklostezka by však asi nevznikla bez nezměrného úsilí našeho bývalého kolegy pana Josefa Jiřičky,“ říká Jana Slonková.
Ve Skelné úsek II/A navazuje na již vybudované úseky II/B, III. a IV, a končí v Srní-Mechově. Odtud lze pokračovat podél Vchynicko – Tetovského kanálu až na Hradlový most, který leží zhruba 1,5 kilometru pod obcí Modrava.

Návštěvníci, kteří svá kola přivezou osobními auty, mohou využít doprovodná parkoviště cyklostezky, která najdete na Gerlově Huti, Nové Hůrce, Skelné, Frauenthalu, Slunečné, na Velkém Boru, v Srní Mechově a u Hradlového mostu. Pro cestu zpět můžete v létě využít Zelených autobusů.

 

Líbil se Vám náš článek?