Slavnostní křest publikace KČT a vydavatelství ALPY

Ve dnech startu letošní turistické sezony uskutečnil Klub českých turistů spolu s vydavatelstvím horské literatury ALPY s.r.o. slavnostní křest druhého dílu souborného knižního pojednání s názvem „Chaty Klubu českých a československých turistů“. Autor Ing. Jan Havelka, emeritní předseda Klubu českých turistů, pozval hosty do reprezentativního prostředí Lichtenštejnského paláce v Praze. Křtu se zúčastnil také předseda senátu Miloš Vystrčil a řada dalších osobností s pozitivním vztahem k českému turistickému životu..

Z původně nevelkého „Spolku českých turistů v Praze“ se zrodil Klub československých turistů, společenská organizace, která vzkvétala v Československu v letech 1918 až 1939. Po přerušení II. Světovou válkou se činnost obnovila – bohužel jen na pouhé dva roky, než ji komunisté opět zakázali. K obnovení Klubu českých turistů do současné podoby mohlo přirozeně dojít až po pádu komunismu v roce 1989. Klub tak navázal na činnost prvorepublikové organizace a považuje tuto dobu za součást své historie. Původně provozoval 45 chat a útulen, 15 rozhleden a 18 hradů a zřícenin. „Do turistických chat jsem se zamiloval, když jsem jako devítiletý přešel se svými rodiči z Harrachova přes Luční boudu do Jánských lázní a v chatách jsme nocovali. Tato vzpomínka mne provázela celým životem.“ vzpomíná Jan Havelka. Když později aktivně vstoupil do organizované turistiky, zjistil, že stále některé bývalé chaty KČT existují, ale nikomu neslouží, protože se z mnoha stala rekreační zařízení různých závodů, ale i třeba zcizené ruiny. „S činností našeho klubu mezi válkami se dnes nemůžeme rovnat, protože tehdy naši předkové kromě chat stavěli i skokanské můstky, plovárny, loděnice, hřiště apod. Do roku 1938 vybudovali dílo min. za dvě miliardy korun. Mnoho z toho však bývalý komunistický režim zlikvidoval. My se v duchu a díle našich předků snažíme pokračovat. Osobně mne překvapilo, že jsem se dožil dne, kdy se nám vrátila svoboda. To nám umožnilo obnovit činnost KČT. Dokonce jsem následně patnáct let dělal jeho předsedu,“ dodává Jan Havelka.  „Začínali jsme se dvěma úkoly. Prvním bylo obnovit naše vyspělé značení turistických cest (a netušili jsme, kde na tuto činnost vezmeme peníze). Druhým úkolem byly chaty. Snažili jsme se získat zpět ukradený majetek. To se nám bohužel v plném rozsahu nepodařilo. Některé chaty jsme sice získali, ovšem často v žalostném stavu. Navíc budovy nebyly v souladu se současnými normami, takže jsme museli obnovovat vodoinstalace, elektrické obvody, odpady, kuchyňská zařízení a mnoho dalšího. Nakonec jsme turistických chat zprovoznili patnáct. V mé první knize jsem popisoval tyto stavby za období klubu československých turistů mezi válkami. O těch, které se nám podařilo obnovit, je kniha, kterou jsme dnes slavnostně pokřtili, “komentuje autor.

Současný místopředseda KČT, vydavatel tohoto důkladného, historicky cenného díla ve svém vydavatelství ALPY s.r.o. – Ing. Ladislav Jirásko – dodává: “v roce 2016 mne oslovili někteří členové KČT, když jsme s naším vydavatelstvím zvítězili v soutěži o koncepci a výrobu časopisu Turista.  Já výzvy přijímám rád. Kromě toho – 134-letá historie klubu mne zavazuje. Tehdy jsem také požádal Jana Havelku, o kterém jsem věděl, že k tomu má všechny předpoklady, aby do časopisu napsal seriál o našich klubových turistických chatách. Později ze seriálu vznikl první díl této knihy. Byl vydavatelsky úspěšný. Logicky tedy nyní následuje díl druhý a vzhledem k tomu, že časově ještě zbývá období od roku 1938 do současnosti, máme v  plánu přibližně do roka připravit díl třetí. Doufám, že se nám povede, aby přes všechny současné obtíže v nakladatelské tvorbě, jako je zvyšování cen papíru, služeb, tisku, dopravy, atd. byl stejně úspěšný jako díl první.“

DIGITAL CAMERA

K tomu nezbývá – vzhledem k hodnotě díla jako mimořádně cenného příspěvku k věrné dokumentaci jedné z občansky příkladných stránek české historie – si upřímně přát, aby se započatý počin KČT a vydavatelství ALPY podařil. Vznikne tak ucelené dílo, které bude mimořádně zajímavé k přečtení, ale může posloužit i turistům k pohodlné orientaci v možnostech využít nabídky služeb zařízení KČT. Jak bylo na křtu druhého dílu v těchto dnech řečeno – KČT disponuje třemi svými „poklady“: Chatami, značenými turistickými stezkami, jež jsou ve světě ojedinělé a do třetice svými akcemi, jichž se během každého roku uskuteční velké množství. Tři díly historie chat KČT jsou pro představu o možnostech a síle občanské společnosti – navzdory tak otřesným překážkám, jakými byly etapy druhé světové války a komunistické totality – nedocenitelné a neobyčejně inspirativní… Jak konstatoval autor Ing. Jan Havelka závěrem své prezentace: „ abych pochopil, jak se našim předkům podařilo vytvořit pouze ze své občanské iniciativy tak obrovské dílo, vrátil jsem se k některým myšlenkám zakladatele československého státu T.G. Masaryka. Jedna z nich se k vývoji KČT hodí velmi dobře: „Kdo chce, toho osud vede, kde nechce, toho vláčí“…

Miroslav Navara

Ještě bych chtěl napsat, pokud mi to zdraví dovolí, třetí díl,“ dodává na závěr J. Havelka, “ve kterém hodlám popsat, jak jsme další čtyři chaty postavili a co stavby provázelo. Mimochodem, nepopisuji pouze chaty samotné, ale i členy klubu, kteří je stavěli, obnovovali a pracovali na nich. Považuji je za úžasné lidi. Když si uvědomíme, že náš klub žádný větší příjem nemá, hnala je především vůle. Prostě platí stále slova jednoho z našich prvorepublikových členů a velkého podporovatele české turistiky, královéhradeckého mecenáše Josefa Václava Bohuslava Pilnáčka: „Kdo chce, toho osud vede. Kdo nechce, toho vláčí.