Slavnostní finále České chuťovky v Senátu PČR

Letos bezmála dvě stovky nových Českých chuťovek

Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek – Česká chuťovka 2017 a Dětská chuťovka 2017, která se konala pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a ministra zemědělství Mariana Jurečky, vyhlásila své vítěze. Celkem 74 zástupců českých potravinářských firem (o 11 více, než v roce předešlém) převzalo na slavnostním vyhlášení výsledků v pořadí již 9. ročníku soutěže ve čtvrtek 19. října v důstojném prostředí Senátu ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené v České republice. Značkou „Česká chuťovka 2017“ se tak může nově pochlubit 147 výrobků a značkou „Dětská chuťovka 2017“ pak dalších 28. Titulem „Rytíř české chuti“ byl při této příležitosti za svůj celoživotní přínos mlékárenskému oboru oceněn pan Ladislav Likler, respektovaný sýrařský expert.

Posláním soutěže Česká chuťovka, která vznikla jako spontánní iniciativa nezávislých potravinářských odborníků, je kromě vyzdvižení domácích výrobců kvalitních potravin současně také rehabilitace chuti jako jednoho z nejdůležitějších kvalitativních znaků každé potraviny. Jako velmi potěšující skutečnost lze konstatovat, že se český spotřebitel – m.j. i zásluhou různých mediálních kampaní – zajímá stále více o původ a složení nakupovaných potravin a že se jeho pozornost – vzdor civilizačním nástrahám – soustřeďuje také na zdravou a racionální výživu. Je tomu tak i přesto, že se v záplavě nejrůznějších údajů, reklamních tlaků a často i protichůdných informací a mýtů mnohdy poněkud ztrácí. Na co se ale skoro úplně zapomíná je to, co každou potravinu ve skutečnosti korunuje – na její chuť. Čeští potravináři se přitom mohou opřít o dlouholeté tradice a svůj pověstný fortel a odbornost. Ty se naštěstí i vzdor různým nástrahám a byrokratickým překážkám dosud nevytratily.

Zkušenosti ze soutěže Česká chuťovka přesvědčivě ukazují, že v posledních letech naopak odborná zdatnost, poctivá snaha a motivace co nejlépe uspokojit zájmy spotřebitelů zažívá velký rozkvět, což je pro každého konzumenta jistě víc než dobrá zpráva. Jinak řečeno – je z čeho vybírat a v Česku vyrobené potraviny mohou směle konkurovat těm nejlepším zahraničním a nezřídka je svou kvalitou a chutí i předčí. Ostatně vzpomeňme v této souvislosti právě v těchto dnech probíhajícího odporu – na celoevropské úrovni – proti dvojí kvalitě „stejných“ potravin, dodávaných do východní a západní Evropy…

Kdo by si chtěl na vyhodnocených skvělých potravinách od českých výrobců pochutnat a pro zajímavost srovnat své vlastní chuťové preference s verdiktem odborné i dětské poroty,

nalezne seznam jak letošních, tak i v předchozích letech oceněných potravin, pyšnících se značkou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo DĚTSKÁ CHUŤOVKA, ale i další důležité informace na www.ceskachutovka.cz či www.facebook.com/ceskachutovka

 

                                                                                                                Miroslav Navara dle TZ