Sasko je pro turisty atraktivní

V těchto dnech uspořádala Saská styčná kancelář ve svých prostorách v Praze na Malé Straně již tradiční Letní slavnost,. M.j. pedstavila turistickou pozvánku do Saska, tentokrát do města Radebeul a obce Moritzburg, pro našince populární především díky zámku, kde se zrodila slavná filmová pohádka o Popelce… Slavnost byla provázena kulturním programem a ochutnávkou lokální gastronomie Co našim potencionálním návštěvníkům vzkázaly kompetentní osoby?.

Česká republika a Sasko prošly těžkými měsíci pandemické izolace. O to více mě těší,
že Vás i přesto můžeme přivítat na letošní letní slavnosti v naší saské Styčné
kanceláři v Praze. Značná omezení pohraničního styku na obou stranách nám
ukázala, jak moc jsme závislí na soudržnosti našich zemí, abychom se vyhnuli
nepřijatelné zátěži, zejména pro pendlery a přeshraniční pracovníky. Jako předsedkyně
Konference ministrů a ministryň pro Evropu německých spolkových zemí se proto
budu zvlášť snažit prohlubovat vztahy mezi Německem a Českou republikou. A tak
pro mě má naše letní slavnost motto: více soudržnosti, více odvážné Evropy! Styčná
kancelář v Praze by ráda propojila Českou republiku a Sasko, lidi a myšlenky,
a tak přispěla k dalšímu prohloubení našich dobrých sousedských vztahů s vámi ve
sjednocené a svobodné Evropě. Mluvme o tom v radostné atmosféře na naší letní
slavnosti, na které se představí nejvýchodnější vinařská oblast Německa s městem
Radebeul a obcí Moritzburg. Velmi se těším na Vaši návštěvu!“
Katja Meier
saská státní ministryně pro Evropu

Mezi vinicemi a Labem, přímo u bran Drážďan, spojuje Radebeul jedinečným
způsobem zážitky z vína, kultury a přírody. Historie a moderna, rovnováha
a aktivita, kulturní rozmanitost a technické nadšení zde jdou ruku v ruce.
Město, ze kterého se Karel May jednou vydal na své dobrodružné cesty,
je nyní považováno za srdce saské vinařské stezky. Idylické vinařské domy,
četná umělecká studia a malé kavárny připomínají středomořskou atmosféru.
Působivou krajinu s vinohrady na historických strmých svazích si můžete
prohlédnout na pěších i cyklistických výletech, zastavte se ve vinařstvích
nebo na vinných zahrádkách místních vinařů, na městských festivalech
pak oslavte kulturu, rozmanitost a otevřenost světu. Tradice vinařství je
v Radebeulu pevně zakořeněna již více než půl tisíciletí a rozhodujícím
způsobem přispívá k identitě města. Víno je zde mnohem víc než jen
nápoj, znamená zde radost ze života, požitek a blízkost k přírodě.
Srdečně Vás zveme, abyste byli našimi hosty. Nejsme spojeni pouze řekou
Labe, která protéká oběma našimi zeměmi, ale také mnoha událostmi v
průběhu historie. Zejména třicáté výročí německé jednoty nám ukazuje
společnou cestu posledních desetiletí: společně jsme překonali „železnou
oponu“, rozdělení Evropy. Společně jsme se vydali cestou učení k jednotné
Evropě, která si ale zachovává svou rozmanitost. V partnerské společnosti
zažíváme svobodu, kterou jsme společně získali a přitom vzpomínáme na
různé události, lidi a setkání“.
Bert Wendsche
primátor města Radebeul

Vážení hosté, srdečně Vás vítáme v Moritzburgu! Naše kulturní krajina je zasazena mezi rybníky, lesy a parky. Nabízí
naší obci rozmanitou škálu nezaměnitelných přírodních, uměleckých
a kulturních zážitků nadregionálního významu, širokou nabídku vzdělá-
vacích příležitostí, tradičních i inovativních řemesel. Rozmanitost je to,
co je pro naše hosty tak atraktivní. Návštěva saského zemského hřebčí-
na je pro milovníky koní impozantní zážitek. Fanoušci parní železnice
mohou obdivovat „Lößnitzgrundbahn“ z 19. století a vydat se na výlety
do okolních míst. V neposlední řadě je naše obec známá díky baroknímu
zámku Moritzburg s rozsáhlými parky a zahradami. Zejména tento zámek
spojuje Českou republiku a Sasko; v roce 1973 zde byl natočen kultovní
pohádkový film „Tři oříšky pro Popelku“. Pro únik od stresu a hektického
tempa každodenního života jsou ideální pěší a cyklistické výlety, projížďky
kočárem v naší krajině rybníků, návštěva přírodní rezervace Saského lesa
nebo lanového parku. Jsme rádi, že si chcete užít kulturní krajinu Moritzburgu se všemi jejími
krásami a srdečně Vás zde vítáme.
Jörg Hänisch
starosta obce Moritzburg

Není pochyb – tato pozvánka je mimořádně zajímavá v době, kdy čínský virus ještě bohužel není definitivně poražen a proto předmětem zvýšeného zájmu jsou u turistů destinace, odkud v případě pandemických komplikací není obtížné se vrátit. Jak se při návštěvě Saska lze na vlastní chuťové buňky přesvědčit – pozvánka do uvedených blízkých destinací je ne náhodou provázena doporučením degustace saských vín. Jsou skvělá, okusili jsme…

Miroslav Navara

Líbil se Vám náš článek?