Nová výstava v národním památníku na Vítkově: Sport za Velké války

Sport za Velké válkyTa návštěvníkům nabídne pohled na dva rozdílné a zdánlivě nesouvisející fenomény, a to první světovou válku a český sport. Připomene osudy sportovních nadšenců, amatérů i začínajících profesionálů jak na poli válečném, tak sportovním. Návštěvníci se do těžkého období začátku 20. století přenesou především prostřednictvím širokého spektra předmětů v podobě medailí, vítězných pohárů, sportovního náčiní nebo ukázek textilií a oděvů. Celou výstavu pak doplňuje množství fotografií, které mohou návštěvníci obdivovat v obsáhlých fotoalbech, nebo filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích.

„V Národním památníku na Vítkově se prostřednictvím expozic a výstav snažíme návštěvníkům připomínat významné události evropských dějin minulého století, k nimž Velká válka nepochybně patří. Tentokrát jsme však trochu netradičně spojili vážný motiv války s  odlehčenějším tématem, a to fenoménem sportu a tělovýchovy. I s tímto odvětvím je však spojena celá řada významných osobností, které měly velký podíl na utváření naší historie,“ uvádí Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

nová výstava Sport za Velké válkyVálečný stav znamenal nejen dočasné pozastavení mezinárodních sportovních akcí, ale zároveň i narušení tuzemského sportovního dění. Přerušena byla činnost Sokola, jeho členové byli často perzekvováni ze strany rakousko-uherských orgánů. Někteří ze sokolských pracovníků následně působili v rámci odboje ve francouzských, ruských a italských legiích, řada sportovců na frontě padla, mnoho z nich bylo zraněno, někteří z nich si odnesli ze zranění trvalé následky.

Zároveň válka v tomto směru znamenala paradoxně i jistý přelom – nastoupila poměrně mladá sportovní generace, která ovlivňovala československý sport a tělesnou výchovu další desítky let.

Ze sportovního klání přímo na bojiště

Úvodní část výstavy Sport za Velké války je věnována  „umlčení olympijské myšlenky“, která spojovala národy na sportovním poli. Následně návštěvníky uvede do částí mapujících období, kdy válka rozdělovala národy na poli válečném. Výstava také představí činnost Sokola během války a prostřednictvím vystavených předmětů a obrazových galerií přiblíží hlavní sokolské osobnosti tohoto těžkého období.

„Přestože válečný stav způsobil dočasné pozastavení řady mezinárodních i tuzemských sportovních akcí, neznamenal úplné přerušení sportovních aktivit. Sportovalo se na frontě i v zázemí, jak dokládá množství fotografií, které mohou zájemci obdivovat v obsáhlých fotoalbech,“ dodává hlavní kurátor výstavy Jan Lomíček, se kterým na její přípravě spolupracovaly také kurátorky Národního muzea Šárka Rámišová a Jitka Schůtová. Ke zhlédnutí jsou kromě významných exponátů v podobě dobového sportovního náčiní také unikátní filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích. 

Bezprostředně po skončení války došlo k obnově sportovní a tělovýchovné činnosti. Jako oslava vítězství států Dohody ve světové válce se konaly pod vojenskou patronací první mezinárodní sportovní turnaje s československou účastí. Jedním z nich byla i Pershingova olympiáda. Z turnaje naši fotbalisté přivezli vítěznou trofej symbolizující vítězství galského kohouta nad německou orlicí, která je také součástí výstavy.

Doprovodný program k výstavě

K výstavě je zároveň připraven doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, dětských workshopů, přednášek a dalších sportovních událostí.

Nejbližší akce, které se mohou zúčastnit, je Noční běh v parku Vítkov. Běh pořádá Národní muzeum ve spolupráci s RunCzech a uskuteční se ve středu 24. května od 18.00 hodin. Všechny sportovní nadšence čeká komentovaná prohlídka výstavy, tombola a nejrychlejší běžci se mohou těšit na věcné ceny, které jim budou předány ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Symbolické startovné činí 80 Kč.