Návrat divokých koní

transport koní Převalského z pražské ZOO do Přísně chráněné oblasti Gobi B v MongolskuV pondělí 19.června 2017 začal ve spolupráci s Armádou ČR již sedmý transport koní Převalského z pražské ZOO do přísně chráněné oblasti Gobi B v Mongolsku. Zároveň letos uplyne 25 let od počátku reintrodukce koní Převalského do Gobi. 

Letoun CASA  podle letového plánu odstartoval ze základny dopravního letectva v Praze-Kbelích dnes ve 13.45 a po dvou mezipřistáních v Kazani a Novosibirsku má  dosednout na nezpevněné ploše letiště v Bulgan Sumu v úterý 20. července cca v 11 hodin místního času, tj. v 6 hodin LSEČ. Koně budou poté v transportních bednách naloženi na nákladní automobily a odvezeni do oblasti Tachin tal v Přísně chráněné oblasti Gobi B. Zde by měli být následně vypuštěni do aklimatizační ohrady.

Zoo Praha vybrala pro letošní rok na cestu čtyři klisny, přičemž jednou z nich je Saranqua, která zde byla odchována. Narodila se v Praze jako 222. hříbě koně Převalského. Další dvě klisny se narodily v německých zoo a poslední v Dánsku. Klisny rozšíří počet „převaláků“ ve volné přírodě, nyní jich v Přísně chráněné oblasti Gobi B žije na 170.

Partneři a podporovatelé projektu

transport koní Převalského z pražské ZOO do Přísně chráněné oblasti Gobi B v MongolskuReintrodukce koní Převalského probíhá díky spolupráci s Armádou ČR a Přísně chráněnou oblastí Gobi B. Koordinována je s mezinárodní organizací ITG (International Takhi Group). V letošním roce na transport přispělo i Ministerstvo životního prostředí ČR, Kölner Zoo (Německo) a Tierpark Berlin (Německo). Hlavním zdrojem prostředků pro realizaci Návratu divokých koní i dalších, níže uvedených aktivit, jsou prostředky z tzv. Dvoukoruny ze vstupu, které uvolňuje Magistrát hl. m. Prahy, a ze sbírkového konta Pomáháme jim přežít, kam přispívá veřejnost.

Přísně chráněná oblast GOBI B

transport koní Převalského z pražské ZOO do Přísně chráněné oblasti Gobi B v MongolskuGobi B se rozkládá na 9 000 km čtverečných mongolské stepi a pouště. Přísně chráněnou oblastí byla vyhlášena v roce 1975, v roce 1991 se stala také biosférickou rezervací. Pro historii koní Převalského má tato oblast jedinečný význam. Právě odtud se koně Převalského dostali na začátku 20. století do Evropy a právě zde byl koncem 60. let 20. století spatřen poslední divoký kůň. A zde se také nyní nachází těžiště snah o návrat „převaláků“ do volné přírody.

Zoo Praha se do návratu koní do jejich původního domova zapojila záhy, a to již v roce 1995. Do roku 2000 tak činila prostřednictvím zahraničních transportů. O šest let později začala Zoo Praha spolupracovat s národním parkem Gobi B v Mongolsku a od roku 2011 sem organizuje přepravu koní ve spolupráci s Armádou ČR.   

Díky záchranným akcím se postupně koně Převalského vrací zpět do míst, jež kdysi byla jejich domovem a odkud vymizeli na konci šedesátých let. Posledního „převaláka“ pozorovali zoologové v altajské Gobi v červnu 1969. Po prvním transportu se tak pomalu začali opět vracet do volné přírody. Dnes i díky pražské zoo žije v Mongolsku ve volné přírodě zhruba 500 koní Převalského, z toho 166 v Přísně chráněné Gobi B.

Další aktivity Zoo Praha v Gobi

Projekt „Návrat divokých koní“ nespočívá pouze v transportech koní Převalského do Gobi. Významnou úlohu hrají také související aktivity Zoo Praha. Za přispění České rozvojové agentury ČR byly postaveny posty pro strážce Přísně chráněné oblasti Gobi B, vystaveny seníky a především zrekonstruována nemocnice ve vesnici Bidž. Zoo Praha pro pracovníky Gobi B pořídila rovněž terénní vozidla, uniformy a další vybavení. Konečně loni Zoo Praha za podpory svých partnerů vybudovala v Tachin talu studnu s pitnou vodou.

Jak podpořit Návrat divokých koní

Podpořit projekt můžete návštěvou zoo nebo nákupem vybraných suvenýrů, ale především převodem libovolné částky na sbírkové konto:

Pomáháme jim přežít, č. ú. 43 – 680 466 0247 / 0100.

Líbil se Vám náš článek?