Náprstkovo muzeum otevírá výstavu s názvem Emil Holub

Náprstkovo muzeum
Foto:národní muzeum

Národní muzeum otevírá první ze svých velkých výstav sezóny 2023, připravenou ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Od 28. dubna t. r. bude v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur možné projít příběhem cestovatelské legendy – Dr. Emila Holuba, který návštěvníkům přiblíží více než 300 sbírkových předmětů. V rámci čtyř dějových linek se autoři výstavy dotýkají i současných témat a pokládají si otázku, jak je dnes vnímán kolonialismus a cestovatelské objevy s ním spojené.

Během svého jedenáctiletého bádání v jižní Africe nashromáždil cestovatel Dr. Emil Holub desetitisíce předmětů, prováděl pozorování zahrnující oblasti přírodovědy a etnografie, lovil zvěř, zkoumal etnika, se kterými se na svých cestách setkal. Takříkajíc ikonická je jeho podobizna s typickou tropickou přilbou. Dodnes jeho popularity využívají nejrůznější umělecké i reklamní projekty, utvářející (avšak zároveň často zkreslující cestovatelův obraz, který nabývá až kultovní povahy).

Jméno cestovatele Emila Holuba je všeobecně známé, ale myslím si, že o něm samotném toho většina lidí ví jen velmi málo. Vnímáme ho spíše jako literární či filmovou postavu než skutečného člověka. Cílem naší výstavy je nejen představit veřejnosti osobnost Emila Holuba na základě historických faktů, zbavenou legend a mýtů, ale též seznámit návštěvníka s dobou, ve které žil, hodnotami a způsoby uvažování tehdejší společnosti,“ komentuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava má čtyři části. První je věnována dvěma africkým cestám, které Holub absolvoval v 70. a 80. letech 19. století. Prostřednictvím několika příkladů ukazuje, jakým způsobem Holub vytvářel obraz o průběhu těchto cest, jaké byly jejich původní cíle, jak byly naplněny a jak s nimi zacházely některé pozdější produkty masové kultury. Ukazuje nejdůležitější objevy, které Holub během výprav v jižní Africe učinil a prezentuje jeho přírodovědnou sbírku. Druhá část se věnuje Holubovým aktivitám a názorům v souvislostech tehdejší doby a způsobu myšlení. Etnografické sbírce je věnována třetí část expozice. Prostřednictvím různých instalací předmětů poukazuje jak na Holubův speciální přístup k budování sbírky, tak na její transport z Afriky a pozdější uložení v muzejním depozitáři. M. j. otevírá otázku, jakým způsobem se sbírkou pracovat dnes a jaký význam má v současnosti. Poslední část je věnována Holubově Jihoafrické výstavě v Praze, která se konala na pražském výstavišti v roce 1892 a stala se vyvrcholením Holubových celoživotních výstavnických aktivit.

V Náprstkově muzeu se mohou návštěvníci seznámit s množstvím etnografických předmětů, přírodovědnými exponáty, fotografiemi, kresbami, knihami a plakáty, ale také s deníky a zápisníky, ve nichž tu lze listovat pomocí digitální aplikace. To, jakou legendou se cestovatel Holub stal, připomínají ukázky z českých hraných filmů, reklamní spot a videoklip známé punkové kapely. Výstava v Náprstkově muzeu potrvá do 31. května 2024.

Miroslav Navara/TZ