Na obzoru ČESKÁ (a DĚTSKÁ) CHUŤOVKA 2017

Blíží se finále soutěže o prestižní označení potravinářských výrobků

ČESKÁ (a DĚTSKÁ) CHUŤOVKA 2017Desetiletí svobody po pádu komunistické totality nám nabídla příležitosti, jak si svého pobytu na planetě opravdu užít, jak mnohostranně obohacovat svůj rozhled, kulturní, sportovní, emoční a další stránky života, svůj životní styl. Jednou z možností, jak dosahovat příjemného rozpoložení – fyzického i duševního – je přiměřené množství dobrého a kvalitního jídla i pití.

Stalo se prakticky módou seznamovat se s původem a složením potravin, avšak ani ta nejzdravější potravina nikomu to komplexní potěšení z jídla nepřinese, pokud se nevyznačuje také  uspokojivou chutí. Ostatně v našich  obchodech  nejsou  nabízeny  nezdravé  potraviny – nezdravá mohou být jen množství, kolik jich kdo konzumuje. Kromě toho při výběru pokrmů a nápojů hraje samozřejmě hlavní roli individualita – osobní vkus a obliba. Nicméně lepší orientaci při nákupu slouží spotřebitelům i tzv. značky kvality potravin. A že chuť  potraviny  je jedním  z jejích  nejdůležitějších znaků  –  chuť nepochybně každou potravinu korunuje –  má také své vlastní značky:  ČESKOU CHUŤOVKU a DĚTSKOU  CHUŤOVKU. Obě zákazníkovi napoví, že  potravina pochází  od českého výrobce, byla vyrobena na území České republiky a prošla náročným   senzorickým hodnocením potravinářských odborníků či dětí, kterým zachutnala natolik, že se  jejich poroty na tom většinově shodly. To současně znamená, že oceněná potravina byla vyrobena z kvalitních surovin a šetrnou technologií, jinak se vynikající chuti ani dosáhnout nedá…

Prezentace potravin chuťovka 2017Letošní, již 9. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA svědčí o tom, že si obě značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů a to zejména díky tomu, že si na nic nehrají.  Česká chuťovka vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků s cílem zviditelnit a podpořit právě ty české výrobce, kteří si na kvalitě a chuti svých poctivých potravin zakládají. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 505 Českých chuťovek a 125 Dětských chuťovek, tedy už docela slušný výběr těch nejchutnějších českých dobrot. Odbornou úroveň a prestiž soutěže  podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem i VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na konci září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je současně rektor VŠCHT, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky, označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference. To je důležitá informace jak pro rodiče, tak i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Letošní 9. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a  ministra zemědělství Mariana Jurečky. Nově udělila záštitu celému projektu také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, které předsedá senátor Miroslav Nenutil. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 19. října v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2017“ a již popáté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Organizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s. Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina Ahold. Partnerem  soutěže je  i letos Hasičská vzájemná pojišťovna,  která připravila zvýhodněnou nabídku pojištění, jak pro soukromé pojištění účastníků soutěže, tak i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit.

 

                                                                                                               Dle TZ Miroslav Navara