Majitelka zámku Loučeň Hrdinkou cestovního ruchu a finalistkou ceny Osobnost cestovního ruchu

Více než dvacet let soustředěného úsilí nese ovoce

Ing. Kateřina Šrámková, oceněná titulem Hrdinka cestovního ruchu

Ocenění v kategorii Hrdinové cestovního ruchu převzala Kateřina Šrámkové – majitelka zámku Loučeň – od ředitele České centrály cestovního ruchu Jana Hergeta v polovině září tohoto roku. V hlasování veřejnosti pak byla oceněna jako finalistka ceny Osobnost cestovního ruchu. Vítězem je – in memoriam – Bohumil Starý, býv. předseda Asociace kempů. Ceny upozorňují na skutečnost, že na zámku Loučeň mění Kateřina Šrámková se svým týmem stereotypy památkového cestovního ruchu. Vcelku neznámý objekt proměnila v jeden z nejnavštěvovanějších zámků v Česku. Z pondělků, které bývají na památkách zavíracím dnem, vytvořili běžný návštěvní den. Navíc – obvykle spící zimní sezona se tu stala vrcholem návštěvnosti. Dříve hodinová prohlídka zámku se po letech úsilí změnila v celodenní zážitek pro celou rodinu, zábavu pro malé i velké, v duchu sloganu ZAŽIJTE ZÁMEK JINAK. Ing. Kateřina Šrámková se věnuje cestovnímu ruchu více než 20 let. Stojí za rekonstrukcí a otevřením zámku Loučeň veřejnosti. V roce 2022 již byl pátým nejnavštěvovanějším místem ve Středočeském kraji. Kateřina Šrámková stála rovněž u zrodu projektu 13. komnaty, společného projektu deseti památek, které se vzájemně propagovaly. V roce 2018 získala ocenění Výjimečná podnikatelka 2018 a v roce 2021 se stala autorkou myšlenky a iniciátorkou založení sdružení ANOPA – Asociace nestátních otevřených památek. Nominaci podalo Sdružení obchodu a cestovního ruchu. Agentura CzechTourism je spolu s Cenou ředitele České centrály cestovního ruchu za účasti Ministerstva pro místní rozvoj slavnostně vyhlásila v Praze tento týden.

„Nového ocenění si velice považuji. Hlavní však pro nás je spokojenost našich návštěvníků. Ocenění odborné veřejnosti je pro mne dokladem toho, že máme v oblasti cestovního ruchu co nabídnout a možná tak pozitivně ovlivnit i další památky, ať už státní nebo ostatní. Toto dědictví našim dětem ponecháme jako celek, doklad naší společné historie. O to je třeba pečovat. V hodnocení návštěvnosti památek v České republice jsme na 6. místě. Před námi jsou jen památky typu Pražský hrad. Myslím si, že síla zámku Loučeň, proč za námi lidé i opakovaně přijíždějí, spočívá ve dvou faktorech. Prvně to, že nabízíme atraktivní zážitky celoročně, nejen v letní sezoně. Máme například zimní akci Příběh Vánočního stromku, který přiláká mnoho návštěvníků nejen proto, co nového u nás uvidí a co se dozví, ale i pro předvánoční atmosféru, kterou se snažíme vykouzlit. Za druhé pak že návštěva u nás není pouze o jedné prohlídce. Na Loučeň se jezdí na celý den. Jsme zážitkový areál, kam lidé chodí jak za prohlídkami, tak za odpočinkem, pobyli v přírodě, udělali si klidný piknik v trávě nebo se naopak vyřádili během nebo chůzí ve spleti našich bludišť a labyrintů. Pokud je poctivě projdete všechny, nachodíte okolo 10 km. Myslím, že velmi atraktivní jsou i naši kostýmovaní průvodci, kteří provádějí hosty zámkem v roli členů knížecí domácnosti – reálných historických postav rodu Thurn-Taxis, kteří tu v minulosti žili. Uznání však zaslouží celý tým, který na zámku Loučeň pracuje, a to opravdu s láskou,“ komentuje čerstvě vyznamenaná Ing. Kateřina Šrámková.

„Odborné organizace, působící v cestovním ruchu, na ocenění Hrdinové cestovního ruchu za 30 let nominovaly 29 osobností, projektů a počinů. O vítězích do 23. srpna t. r. hlasovala on-line široká veřejnost, výsledky zazněly na slavnostním večeru 18. září Vítězům, ale i finalistům a všem nominovaným moc děkuji za skvělou práci, kterou v cestovním ruchu odvádějí. Mé velké poděkování patří speciálně také Hrdinkám cestovního ruchu, tedy ženám, které v turismu pracují nejčastěji. Bylo mi ctí nejen je na slavnostním večeru ocenit a osobně jim říci, jak moc si vážím jejich práce“, uvádí Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu (CzechTourism).

Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek z počátku 18. století, vlastněný rody Valdštejnů, Fürstenbergů a Thurn-Taxisů, je provozován společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 11 labyrintnů a bludišť, postaveným dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. 12. – královský – labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Je doplněn kruhem o průměru 10 m na půdorysu české kotliny. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým symbolem a připomínkou historie, ale především geoenergetickou spirálou, nabitou pozitivní energií. Labyrint je kruhový, s 11 řadami a kruhovým centrálním prvkem . Soudobý charakter a přitažlivost pro návštěvníky dodává 12. labyrintu použití barevných prvků na jeho povrchu, ozvučení prostoru nad ním a možnost večerního nasvícení.

Miroslav Navara/TZ