Magnet sezony? Německo – atraktivní a blízké…

Heidelberg

Události posledních let mění svět – a s tím pochopitelně i formy a obsah cestování. Ubývá zájemců o vzdálené cíle, do popředí se dostává zájem o přírodu. Všechny druhy turistiky pak navíc mají vesměs společného jmenovatele – udržitelnost, ohleduplnost k životnímu – a tím i cestovatelskému prostředí. O těchto trendech zcela jednoznačně svědčí celá řada odborných studií a anket, zejména mezi odborníky. Mezi zeměmi, které novou orientaci nejen akceptují, ale přímo prosazují, se na přední místo řadí Německo. Svou paletu nabídek soustřeďuje do několika oblastí, jimž věnuje propagační kampaně pro letošní letní období. Jak skutečně široká, mnohotvárná a lákavá tato nabídka je, lze úvodem doložit čísly: dle statistik je Německo na druhém místě na světě co do zájmu Evropanů o turistiku do přírody. Na území našich západních sousedů najdeme 16 národních parků, 104 přírodních parků, 16 biosférických rezervací UNESCO, 3 lokality světového přírodního dědictví UNESCO a 13 oficiálních vinařských oblastí. Těmito poklady se lze pohybovat s využitím 300 tisíc km značených turistických stezek, 76 tisíc km značených cyklostezek, či více než stovky vytýčených prázdninových a tematických tras. Navíc – každým rokem přibývá v Německu řada novinek, a to ve všech druzích návštěvnických cílů….

Embrace German Nature: Objevte přírodní krásy Německa

Kampaň Embrace German Nature’ představuje přitažlivou krajinu, aby inspirovala milovníky přírody k návštěvě Německa. Jde o autentické a individuální prožití přírodních krás a objevování dříve málo známých oblastí. Jako nový digitální nástroj používá DZT poprvé videa v 8D zvukovém designu, ve kterém je na pozadí slyšet zvuky moře, hor, lesů, luk, řek a jezer, který je simulován z osmi různých směrů. Web „germany.travel“ uvádí nabídku přírodní krajiny, turistických stezek, cyklostezek a lázní. „Vyhledávač oblíbených míst“ usnadňuje uživatelům orientaci a vede přímo k preferovaným turistickým cílům.

Německá turistická centrála prostřednictvím nové edice inspirativní kampaně German.Local.Culture.podporuje restart turistické návšrěvnosti Německa. Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT uvedla: „Po dvou letech koronavirové pandemie a na pozadí strašlivé války na Ukrajině čelí turistické odvětví velkým výzvám. Zejména v této situaci je důležité zasadit se o mírumilovný a lidi spojující turismus, který je synonymem otevřenosti světu a tolerance. Kampaň German.Local.Culture. zprostředkovává mírové soužití generací, tradic a různých kulturních vlivů. Prostřednictvím této kampaně zrcadlíme autentické lokální zážitky v městských destinacích, včetně začlenění venkovských oblastí a jejich turistických nabídek, které jsou šetrné a ohleduplné k životnímu prostředí. Cílem kampaně je mj. propagovat Německo jako destinaci pro delší prázdninové pobyty, a to jak pro cestovatele se zájmem o kulturu, tak i pro rodiny nebo aktivní turisty ze zdrojových trhů.“

Řemeslné tradice žijí dodnes

Pasov – krámek s řemeslnými výrobky

Udržované tradice a živé zvyky charakterizují i dnes atmosféru německých měst a regionů. Staletí stará řemesla vytvořila základ pro vysokou kvalitu a spolehlivost průmyslové výroby a celosvětově uznávanou pečeť kvality „Made in Germany“. V rámci tematické oblasti „Craft“ (řemeslo) ukazuje kampaň German.Local.Culture. cestovatelům, kde mohou najít tyto neotřelé zážitky. První průmyslová revoluce formovala mnoho oblastí Německa s povrchovými doly, těžebními systémy a vysokými pecemi. Stejně tak jako průmyslová výroba utvářela životy lidí, formovala také svou vlastní kulturní identitu. Přeměna z průmyslové společnosti na společnost poskytující služby otevírá nové perspektivy: doly se stávají kulturními centry, zatopené povrchové doly se stávají rekreačními oblastmi. Památky světového dědictví UNESCO, jako je uhelný důl Zollverein, železárny Völklingen, důl Rammelsberg u Goslaru, hornický region Krušnohoří, továrna Fagus v Alfeldu nebo hamburská čtvrť Speicherstadt, jsou svědectvím průmyslové kultury. Mladý design „made in Germany“ žije z inspirace místní kulturou. Příkladem může být Výmar, kde nyní více než sto let po založení Bauhausu dochází k reinterpretaci typických motivů světoznámé designové školy. V Berlíně módní obchody vystavují a prodávají dotvořené recyklované produkty. Kdo hledá neobvyklé a hezké věci, uspěje na veletrhu designu Stijl, který se koná v různých městech: Oblečení, šperky a doplňky se nabízejí zpravidla v malých, udržitelně vyráběných sériích.

Kde se pečení chleba stává uměním

V Německu je chléb víc než jen potravina: Německé umění pečení chleba s jeho 3200 druhy je součástí nehmotného kulturního dědictví národní komise UNESCO. V němčině navíc existuje téměř pět set přísloví, ve kterých se chléb vyskytuje. Rodinné podniky ve všech regionech Německa udržují tuto tradici po generace s láskou k řemeslu a s povědomím o vysoce kvalitních surovinách a promyšleném výrobním procesu. Skutečnost, že německý chléb je něco pro labužníky, zformovala nový obor someliér chleba, Stále více pekařů si prohlubuje své znalosti již několik let s cílem získat tuto kvalifikaci.

Požitek a chuť: regionální, světu otevřená

Gastronomie v Německu se svým hostům prezentuje jako rozmanitá, regionální a autentická: Kampaň German.Local.Culture. inspiruje návštěvníky v tematické oblasti „taste“ (gastronomie) ve spojení řemeslné zručnosti, kulinářské dokonalosti a srdečné pohostinnosti. To se odráží i ve způsobu, s jakým se restauratéři a hoteliéři vyrovnávají s nevšedními výzvami, které přinesla pandemie Covid 19: Hygienická opatření, rozšiřování venkovního stravování a posezení s dostatečnými rozestupy jsou již přirozenou součástí konceptů služeb. Německá gastronomická rozmanitost sahá od návštěv u vinařů přes prohlídky s průvodcem v jednom z více než1 500 regionálních pivovarů až po návštěvy jedné ze zhruba 300 restaurací s michelinskou hvězdou.

Víno nabízejí vyškolení someliéři

Pokud chceme nahlédnout do německého vinařského světa, můžeme tak učinit ve vinařstvích přímo u vinic. Hosté mohou vidět na vlastní oči, jak se sklízejí a zpracovávají hrozny. Vyškolení someliéři pak pomohou s výběrem vhodného vína a nabídnou ochutnávky. Vinařská kultura se v Německu udržuje již od dob Keltů a Římanů: Dnes tu najdeme více než 11 tisíc společností ve 13 německých vinařských oblastech. V oblasti Rheinhessen mladá generace vinařů hledá při péči o vinohrady nové cesty s metodami ohleduplnými k přírodě. A s úspěchem: Jejich vína, vyrobená bez průmyslových postupů, pravidelně získávají vysoká mezinárodní ocenění.

Nabídka vpravdě inspirativní. Nejste pro letošní sezonu ještě rozhodnuti? Překročte hranici na západ – nebudete litovat…

Miroslav Navara/DZT