Kutná Hora pro labužníky

aneb nápady, obětavost a vytrvalost nesou úspěch

Řeč statistika je výmluvná – na prvních místech mezi nejnavštěvovanějšími destinacemi Česka najdeme Prahu, Český Krumlov, hrady a zámky jako Karlštejn, Lednice, přírodní krásy jako Moravský kras, Šumava – a nebude tu chybět také Kutná Hora. Co se nám z jejích atraktivit vybaví? Nejspíš především památky UNESCO – úchvatná vrcholně a pozdně gotická architektura chrámu sv. Barbory, či Katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Pak také pravděpodobně proslulá Kostnice, či Vlašský dvůr. Nu a pak už to bude asi slabší – a není divu, protože většina z nás tu byla již ve věku školáků, neboť Kutná Hora patří mezi nejvyhledávanější cíle předprázdninových školních výletů. Jenže od té doby se mnoho změnilo – a ledacos nového a velmi zajímavého se tu zrodilo…

Pestrá a pro český stát často určující historie – ale i mnoho cenných odkazů, které zanechala – probouzí v Kutné hoře jakýsi genius loci, atmosféru, kterou nelze opominout. To je pravděpodobně důvodem, proč se místní cítí těmito hodnotami ovlivněni, svého města si váží a mnozí se o ně také podle svých možností starají. Platí to nejen o příslušných institucích, ale zejména o místních občanech. Jsou to oni, kdo přicházejí s nápady, jak město vylepšit, zatraktivnit, obohatit, učinit návštěvnicky zajímavějším. Vydejme se po Kutné Hoře nikoli za notoricky známými turistickými objekty, ale naopak – právě za takovými turistickými magnety, které vznikly z iniciativy a nápaditosti jednotlivců, kteří, aby uspěli, neváhali investovat veškerou energii, čas, námahu, osobní prostředky, aby uspěli. Ojedinělé nejsou ani projekty v oblasti gastronomie

Muzeum čokolády Kutná Hora

Příkladem takového druhu – navíc svázaným s nedávnou kutnohorskou historií – je Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. V jeho nevelkých prostorách nás přivítá Mgr. Lada Bartošová, dáma, kterou ani na chvíli neopouští úsměv, ochota i vstřícnost a která je nevyčerpatelnou studnicí znalostí všeho, co se jen trochu týká jak historie a výroby samotného produktu, tak výroby čokolády zde, v Kutné Hoře. A vězte, nebyla to čokoláda ledajaká, jmenovala se Lidka a byla ve své době jednou z nejlepších na celé zeměkouli. Podrobnosti prozrazovat nehodlám, byl by to jen slabý odvar ze zážitku, který si odnesete jak pokud jde o exponáty muzea, tak pokud jde o degustaci a nákup z výběru nejlepších čokolád dneška – a to jak z tuzemských privátních výroben (včetně té vlastní, kutnohorské), tak i ze zahraničí. Hledejte na Komenského náměstí a – dobrou chuť!

Ozval se hlad? Jestliže ano, pak se nabízí další pozoruhodná možnost, vzniklá z iniciativy a nápadu jednotlivců – tentokrát studentů. Jmenuje se Zero Point a najdete ji v zahradě GASK – tedy Galerie Středočeského kraje. Na okraji volného prostoru tam stojí poněkud rozlehlejší stánek, který je středobodem (point) dění. Vznikl na základě průzkumu, ve kterém kutnohorští obyvatelé vyjádřili názory, co městu chybí a co by přivítali. Výsledek? V současné době moderní a „fresh“ jídla, tzv. nápoje třetí vlny (např. velký výběr originálních biolimonád), nabídka snídaní a kulturní večery komornějšího charakteru. Co k tomu řekli autoři nápadu? „Myslíme si, že Kutná Hora není skanzen pro diváky, ale plnohodnotné moderní město. Nedovedeme si představit lepší místo, než právě vedle chrámu umění Středočeského kraje. Nemyslíme si, že by se tu nic nedělo, ale troufáme si tvrdit, že zde chybí služba, která by vylákala místní obyvatele do parku, kde stráví příjemné chvíle“. Vznikl prostor, kde se snoubí originální gastronomie s kulturou – a to především dle názoru a vkusu mladých. Není však jen pro mladé, ale pro všechny – návštěvníky, kteří mají chuť osvěžit se poněkud netradičně nevyjímaje.  

degustace vín – Vinné sklepy Kutná Hora

Jestli někde beze zbytku platí, co bylo řečeno úvodem – tedy že místní nelitují námahy, pracují bez ohledu na čas dokud je to potřeba a investují veškerou svou energii – pak je to rodinné vinařství Vinné sklepy Kutná Hora. Seznámili jsme se s nimi prostřednictvím manažerky obchodu Stanislavy Stávkové. Co o svém vinařství říká? „Svou práci nejen vykonáváme, ale také o ní přemýšlíme. Tomu odpovídají i naše postupy. Zkušenosti předků kombinujeme s moderní vědou, vycházíme z principů Rudolfa Steinera, respektujeme měsíční fáze, využíváme homeopatických preparátů. Ve vlastní laboratoři získáváme extrakty z bylin, jichž pak využíváme k ošetření vinic. V nich se staráme o přirozenou rovnováhu a podporujeme kondici půdy, což napomáhá odolnosti révy. V našich vinicích najdete interspecifické odrůdy révy, vyšlechtěné k odolnosti proti plísním. Vhodným rozmístěním těchto odrůd ve vinicích zamezíme šíření chorob a chráníme úrodu. Ve sklepě pak se vyhýbáme chemickým prostředkům. Jedinečný charakter našich vín vzniká jednak vlivem tzv. terroir ( místního charakteru půdy) a jednak spontánní fermentací pomocí divokých kvasinek, jež si hrozny odnášejí už z vinic. Vína bílá filtrujeme minimálně, červená vůbec – jsou proto plná zdraví prospěšných látek. Před nalahvováním také maximálně šetříme sírou, vína pak nejsou „bolehlavem“. Vyzkoušejte!“ Sklep najdete v podzemí kláštera sv. Voršily, nad ním v přízemí lze pozoruhodná vína ochutnat i zakoupit. Tak – na zdraví!

Toulku za lahůdkami v Kutné Hoře můžeme zakončit při opravdu dobré kávě na adrese Přítoky 1, v kavárně, ale současně i pražírně a prodejně kávy, nesoucí veselé jméno „Kávy pitel“. Jde o historický objekt Tvrz Přítoky, kde tato všestranná rodinná firma nalezla dostatek prostoru pro celý proces zpracování kávy od zelených bobů až po espreso v šálku, ale také pro pořádání kávových seminářů a jiných komorních společenských akcí. Tvrz se nachází v těsné blízkosti památky UNESCO, frekventované turistické stezky a cyklostezky.

Miroslav Navara