Královna kuchyně posvěcená Evropskou unií


O tom, zda má cibule schopnost zapudit zlé duchy, nic nevíme, ale že je odpradávna také v našich končinách oblíbenou a využívanou zeleninou nejen v kuchyni, ale i léčitelství, víme jistě. Jde o mimořádně oblíbený druh zeleniny. Těžko byste hledali zahrádku, na které není vysázena cibule, nebo ji nenašli na trzích. Pěstování cibule má dlouholetou tradici ve Všestarech, kde klimatické a půdní podmínky nadprůměrně vyhovují jejímu pěstování.
 

„Originalita Všestarské cibule spočívá v tom, že obsahuje o čtvrtinu více železa než průměrná cibule, a dokonce dvojnásobek niacinu (vitaminu B3) s absencí škodlivých látek,“ sděluje Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a dodává: „Tyto pozitivní vlastnosti jsou dány přírodními podmínkami, šetrností pěstování, zpracování a skladování. Díky tomu je i Všestarská cibule od roku 2008 držitelem Chráněného označení původu.“ 

Spotřeba cibule se v Česku pohybuje kolem 98 tis. tun, z toho přibližně 10 % je vyprodukováno v ZD Všestary. Celková plocha, na níž je pěstovaná cibule každý rok představuje okolo 200 ha. V roce 2017 se výměra pěstované Všestarské cibule navýší o 20 ha. Všestarská cibule je prodávána výhradně na území České republiky. V posledních dvou letech se na produkci cibule podepsalo především sucho a mírné zimy, které podporují růst plísní a škůdců.

„U nás pěstujeme polopozdní hybrid Rijnburského typu – Hybelle,“ říká Ing. Nebeská a dále vysvětluje: „Tento typ cibule je vhodný na dlouhodobé uskladnění, protože se vyznačuje velmi pevnou slupkou. Obsahuje vysoké množství vitaminu B3 a železa. Už od dob našich babiček se cibule obecně vyznačuje protizánětlivými účinky.“

Jak zachovat konkurenceschopnost zemědělského podniku?

V Česku došlo za posledních 25 let v zemědělství i potravinářství k řadě změn ať už pozitivních, tak i negativních. Došlo k poklesu osevních ploch, razantnímu snížení stavů hospodářských zvířat anebo úbytku pěstebních ploch ovoce, zeleniny aj. ČR jako bývalá zelinářská velmoc dováží přes 70 % některých, u nás dříve pěstovaných druhů zeleniny. Jak podpořit domácí produkci zeleniny a ovoce a omezit dovoz plodin, které jsme schopni zajistit? „Pokles osevních ploch zeleniny může být zapříčiněn díky stále náročnějším podmínkám na samotné pěstitele. Pociťujeme, že také mezi jednotlivými státy napříč Evropou jsou velké rozdíly
i ve využívání ochrany zeleniny chemickými postřiky. K růstu produkce by z našeho pohledu rozhodně prospělo sjednocení podmínek v rámci celé EU,“
dodává závěrem Ing. Nebeská.

Více informací na www.oznaceni.eu.