Klub českých turistů se dožil 135 let

Jeho systém turistických značek objevíme i ve světě

vedení KČT na oslavách 135. výročí založení klubu

K výročí klub pořádal v červnu týden oslav – m. j. formou pochodů a návštěv muzeí a rozhleden na území celé ČR. Připravil í další akce v Praze i ostatních krajích. Uskutečnil se např. slavnostní start oslavného týdne na chatě KČT Prášily v srdci Šumavy, spojený s 5. setkáním čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, několik pochodů, zakončených položením věnců na místech spojených se životem významných osobností minulosti klubu a týden vyvrcholil tiskovou konferencí a následujícím kulturně společenským odpolednem v Národním zemědělském muzeu v Praze. KČT tu představil své projekty pro nejbližší budoucnost -„Pěšky pro zdraví s KČT“ a „Stezky z lásky“.

„Ve štítu“ KČT však dlouhodobě zůstává systém turistického značení. K 1. lednu 2023 bylo v Česku vyznačeno celkem 44 100 km pěších turistických tras, 40 541 km silničních cyklotras, 556 km lyžařských tras značených lyžařskou značkou, 2800 km jezdeckých stezek a 149 km tras pro vozíčkáře. Od svého vzniku se KČT věnuje rozvoji turistiky, ochraně přírody i budování dostupného ubytování pro turisty na svých horských chatách. V roce 2024 některé z nich oslaví 100 let od svého otevření. Značení se stává inspirací i pro zahraniční turistické organizace, které tento unikátní systém přebírají a využívají – např. v Chorvatsku, Brazílii, rumunském Banátu, nebo aktuálně v Mongolsku.

zahájení týdne oslav na chatě KČT Prášily

„Hlavní cíle klubu jsou od roku 1888 neměnné. Dlouhodobě zaměřujeme svoji činnost na širokou veřejnost všech věkových kategorií, na rodiny s dětmi, seniory i na zdravotně handicapované, kterým nabízíme bohatou škálu turistických aktivit. Klub podporuje i aktivity studentů a turistické mládeže,“ říká předseda KČT Jiří Homolka.

Čerstvým úspěchem KČT je unikátní projekt Stezky z lásky. Jeho cílem – za účasti dobrovolníků z Česka a Slovenska – je obnova turistických stezek. Projektu se účastní společnosti RegioJet a Kofola ČeskoSlovensko. „Podařilo se nám vytvořit spolupráci s významnými společnostmi, se kterými nás spojují společné hodnoty. Jednou z nich je láska k přírodě a společný zájem přispět ke zlepšení podmínek turistiky u nás. Velice oceňuji dobrovolné zapojení veřejnosti, tedy těch, kteří mají rádi přírodu, aktivně se zapojí do oprav zanedbaných cest a studánek a věnují to nejcennější, co mají, svůj vlastní čas,“ komentuje místopředseda KČT Ladislav Macka.

Nejbližší akce: ve Vyšných Lhotách u Ostravy proběhne oprava kamenného chodníčku ke studánce Korýtko a celkové zkrášlení jejího okolí. V Českém Švýcarsku se uskuteční úklid ohněm poničené rozhledny Vlčí hora. V červnu a červenci mohou lidé dorazit na jih Moravy, kde se bude v okolí řeky Rokytná překládat značená trasa a provádět její proklestění. Aktualizované informace najdou zájemci na www.stezkyzlasky.cz. V projektu Pěšky pro zdraví s KČT jde o modernizaci pěších tras. Cílem je odstranit nebezpečné souběhy pěších tras s frekventovanými silnicemi a cyklotrasami, jejich přeložení na vhodnější lesní či polní cesty a vytipování atraktivních tras pro jednodenní či vícedenní pochody. „Kritéria, která musí pěší trasa splňovat, jsou maximum přírodního povrchu, bezpečnost, bezchybnost značení, zajímavosti na trase. Chceme, aby trasy vedly mimo ruch dopravy a průmyslu, bez rušivých výhledů a měly dostupné občerstvení, odpočinek po cestě, napojení na veřejnou dopravu či možnosti parkování, u vícedenních tras také ubytování,“ doplňuje Ladislav Macka.

Ohlédnutí do historie

K založení KČT došlo 11. 6. 1888 v malém sále Měšťanské besedy v Praze. Prvním předsedou byl zvolen Vojta Náprstek. Ustavující plénum pak proběhlo v budově dnešního Náprstkova muzea, tehdy pivovaru U Halánků, jehož byl V. Náprstek majitelem. Dne 20. 1. 1889 se sešla první výroční valná hromada klubu v malém sále Měšťanské besedy, kde bylo rozhodnuto o vydávání vlastního časopisu. Název Časopis turistů nesl do roku 1948, kdy byl změněn na TURISTIKA – HOROLEZECTVÍ. Pod dnešním názvem TURISTA vychází od roku 1962. Pozoruhodným činem KČT se stalo na jaře roku 1889 organizování velké výpravy českých turistů na Světovou výstavu do Paříže. Výprava čítala 363 účastníků (o třetinu více, než bylo členů klubu). Vedení klubu, inspirováno Eiffelovou věží v Paříži, přišlo poté s myšlenkou vystavět při příležitosti výstavy v roce 1891 zmenšenou (1 : 5) Eiffelovku na Petříně tak, aby k ní byl od Vltavy snadný přístup – tedy doplnit ji o lanovou dráhu. Postavena byla podle návrhu arch. Vratislava Pasovského (byl předsedou klubu 25 let, 1890 až 1915). Se vznikem Československa v roce 1920 se z „českého“ klubu přistoupením Slováků stal klub „československý“ – až do roku1938. Za nacistické okupace byl jednou ze složek Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. V roce 1948 byl zrušen, jeho majetek znárodněn. V letech 1948 až 1990 existoval Svaz turistiky jako složka Československého svazu tělesné výchovy. V roce 1990 byl KČT plně obnoven, v dubnu roku 2014 se stal řádným členem Českého olympijského výboru. KČT je garantem jedinečného jednotného značení turistických tras v celé ČR. Jeho první trasa vznikla již v roce 1889. Začínalo se v okolí Vltavy a mezi Berounem a Karlštejnem. Nejprve byla používána jen barva červená, s rozvojem tras přibyla modrá a od roku 1916 ještě zelená a žlutá. Dokonalé značení a mapové podklady jsou obohaceny o údaje o místních zajímavostech i ubytovacích a stravovacích možnostech. Jednou z významných aktivit KČT je Nadační fond Aktivní Česko. Vytvořil platformu pro širokou spolupráci subjektů, které chtějí podporovat aktivní životní styl, rozvinout debatu o jeho důležitosti, zlepšit pohybovou gramotnost a nabídnout občanům ČR možnosti, jak se pravidelně hýbat.

Miroslav Navara/TZ

Líbil se Vám náš článek?