Kde se ubytovat v srdci Šumavy

Chata KČT Prášily – osvědčené východisko k výletům do Národního parku

chata KČT Prášily

Území Šumavy se během posledních let pevně usadilo mezi českými destinacemi, kam směřují největší počty návštěvníků, především domácích, ale i z blízkého zahraničí. Není se čemu divit – krajina tu je po všech stránkách atraktivní, ať už nám jde jen o odpočinek, zimní či letní „klasiku“, nebo se zajímáme o přírodu, památky, historii, či vhodné druhy sportu a zábavy. Mimořádným bonusem nám tu je také nesporně samotná nevšední krása a ekologická kvalita svérázné krajiny. Proto jistě nepřekvapí, že mezi zdejšími turistickými kapacitami nechybí ani zařízení Klubu českých turistů – Chata KČT Prášily. Její umístění – prakticky uprostřed Národního parku Šumava – bylo ze strany zakladatelů mimořádně šťastné. Umožňuje beze zbytku naplnit prapůvodní smysl existence KČT – pohybem v přírodě pečovat jak o svou duši, tak i o své tělo.

Horská obec Prášily vyrostla v sousedství sklářské huti v polovině 18. století mezi vrchy Ždánidlo, Poledník a Formberg, při březích Prášilského potoka. Provoz skláren sice zanikl roku 1824, areál však byl poté využit jako výrobna ručního papíru (r. 1933 vyhořel). Za první republiky se oblast proměnila ve známé středisko rekreace a turistiky. Po poválečném odsunu Němců a připojení do Vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda bylo na pokraji zániku. Za komunistů byla příhraniční obec veřejně nepřístupná, počet trpěných obyvatel činil pár desítek. Brzy po převratu byl naštěstí vojenský prostor zrušen a oblast byla zpřístupněna. Dnes jsou Prášily oblíbeným střediskem letní i zimní rekreace a turistiky. Značené trasy odtud vedou např. na vrch Poledník s vyhledávanou originální rozhlednou, k jezeru Laka, či Prášilskému jezeru. Čtyři kilometry odtud je pěší a cyklistický hraniční přechod z bývalého Pomezí (něm. Gsenget) do Scheuerecku na německé straně..

botanická zahrada v Prášilech

Obci nechybí pestrá, nezřídka dramatická historie. Počátkem 20. století se dřevěné stavby postupně měnily na zděné, dorazila pošta s telegrafem, otevřely dva hostince, studentská noclehárna, počala úřadovat četnická stanice, oddělení finanční stráže, státní polesí. Vznikla i obecná škola (trojtřídní česká a čtyřtřídní německá), otevřela lékařská ordinace. Bývalý Schwarzenberský pivovar byl deset let po vzniku republiky přestavěn na chatu Klubu českých turistů, kde už nechybělo elektrické vedení. Roku 1936 vybudovali členové Klubu českých turistů na Prášilském potoce koupaliště. O létech fašismu a komunismu lze říci obecně: oblast byla opomíjena a devastována. Obrat nastal teprve po revoluci a do šumavského národního parku se vrátila masivní návštěvnost. V roce 1997 zřídila obec Prášily v budově obecního úřadu Informační středisko, které slouží svému účelu nepřetržitě až do současnosti. V sezoně jsou zde velmi často k vidění hloučky návštěvníků, vyhledávajících orientaci a informace. V roce 2005 společnost Šumava BUS s. r. o. sem zavedla pravidelnou autobusovou dopravu. Spoje jezdí čtyřikrát denně, včetně víkendů, ze Železné Rudy přes Prášily a Hartmanice do Sušice, kde navazují na vlakovou dopravu. Již od roku 2002 sem míří rovněž letní autobusy Národního parku Šumava, určené především turistům – tato doprava je však pouze sezonní (červenec a srpen, případně červen a září o víkendech). Od roku 2005 je v obci otevřena soukromá botanická zahrada na ploše cca 2,5 ha, jež ukazuje více než pět tisíc druhů rostlin nejen z území Šumavy, ale z celého světa. V současné době finišuje její proměna na botanickou zahradu skalní (tzv. české školy), ve které nechybí např. „ptačí dům“, jezírka s rašeliništi i adekvátní květenou. Areál je nejvýše položenou botanickou zahradou – určitě v Česku, provozovatelé však uvádějí, že i v celé Evropě…. V odpověď na rostoucí návštěvnost obec Prášily vybudovala na svém okraji dnes velmi využívané veřejné tábořiště, v centru obce pak i potřebné veřejné toalety.

Turistická chata KČT Prášily je bohatě využívána jak turisty na toulkách Národním parkem Šumava, tak i členy KČT. V prvních dnech června 2023 se stala dějištěm startu více než týdenních oslav výročí 135 let od založení Klubu dříve československých, dnes českých turistů. Sjelo se (a připochodovalo) sem rekordních více než 300 členů klubu z různých českých krajů. Na programu třídenního pobytu bylo slavnostní zahájení celostátních oslav za přítomnosti představitelů představenstva klubu, odehrálo se 5. setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, autogramiáda autora knižních publikací, nazvaných Chaty klubu českých a československých turistů autora Jana Havelky, čestného předsedy KČT, proběhla beseda o mezinárodní spolupráci KČT se slovinskými partnery a promítání filmového dokumentu na toto téma, který získal i řadu ocenění, včetně mezinárodních. Skvělá atmosféra setkání, podpořená ideálním počasím, předznamenala velmi úspěšný seriál oslav 135. jubilea KČT, sestávající z několika následujících pochodů v Praze, zakončených položením věnců u památek na významné osobnosti minulosti KČT, tiskové konference a slavnostního odpoledne v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné. Řadu akcí k jubileu uspořádaly také odbory KČT v různých krajích ČR. Vyvrcholením oslav bylo opakované reportážní zpravodajství na ČT, kde v hlavním vysílacím čase odezněl rozhovor s předsedou KČT Dr. Jiřím Homolkou.

křižovatka turistických stezek uprostřed obce Prášily

Jak řečeno, prostorám chaty KČT Prášily byl svěřen start oslav. Podařil se – a to svědčí o možnostech, které chata nabízí – jak běžným turistům, tak členům KČT. Je tomu tak bezesporu především proto, že se nachází v nádherné krajině Národního parku Šumava a navíc je schopna poskytovat stabilně velmi uspokojivé služby. Jak nasvědčují opakující se reference hostů, kteří již pobytu na chatě Prášily využili, vládne tu spokojenost. Mohu osobně potvrdit, že se to týká nejen moderního vybavení chaty, čistoty a hygieny, komfortu ubytování, ale i kuchyně. Chata navíc nejen ubytovává, ale je připravena zajistit i hromadné akce, jak soukromé tak i korporátní, společenské, či kulturní. Samostatnou kapitolou jsou tu navíc četné příležitosti k zajímavým toulkám po blízkém i vzdálenějším okolí. Šumavská příroda k nim nabízí neopakovatelný, okouzlující rámec, který nezklame.

Miroslav Navara