Čilý ruch v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Muzeum se podílí na kulturním životě, dokumentaci a archivaci Středočeského kraje, proto tu probíhají akce, spjaté nejen s historií města, ale i širokého okolí. Přirozeně dominuje historie těžby zlata, nechybějí však ani odkazy významných osobností, ani kultura ve formě koncertů, besed, akademií, výstav, atd. – ať už jde o stálé expozice, či akce jednorázové. Zvláštností, danou geograficky (Posázaví jako rodiště trampingu), je trvalá pozornost, věnovaná zde tomuto ryze českému jevu. O nedávných, ale i nadcházejících dnech muzea hovoříme s jeho ředitelkou, PhDr. Šárkou Juřinovou.

Co se v Regionálním muzeu loni nejvíce podařilo?

Nejspíš otevření expozice, nazvané Tramping stále žije. Přilákala množství nových návštěvníků, zejména trampů. To umožnilo navázání hlubší spolupráce s trampskou komunitou. Kromě tradičního každoročního Muzejního potlachu, několika bohatě navštívených vernisáží a průběžného obohacování stálé expozice jsme loni založili databázi trampských kronik, kterou budeme postupně digitalizovat, aby ji „neodnesl čas“. Další novinkou je muzejní čtvrtletník Kočka muzejní, kde neformálně informujeme o interním životě muzea a nadcházejících akcích. Minulou sezonu považuji za velmi zdařilou. Uspořádali jsme řadu kulturních akcí – divadla, koncerty, akce pro děti atd., celkově se nám podařilo dosáhnout rekordní návštěvnosti přes 30 000 osob“.

Na co se můžeme těšit v Regionálním muzeu letos?

Foto: M.Antony
ředitelka Dr. Šárka Juřinová vlevo, autor textu vpravo

Řadu výstav jsme sjednotili pod základní moto: Fotorok v muzeu. Letošní muzejní noc (15. 6.) nezapře orientaci na tramping – zazní trampská hudba, umožníme stanování na našem nádvoří, proběhnou besedy o trampských kronikách a letité literární soutěži s trampskou tématikou – Trapsavec. S předstihem – od 1. 6. otevřeme výstavu k 50. výročí vzniku této soutěže. Nepolevíme ani v bohatém kulturním programu na letní sezonu – v červnu se opět sjede trampstvo na tradiční Muzejní potlach, na naší divadelní scéně uvedeme hru o Petru Brandlovi, hudební nadšence uspokojí koncerty skupin KLÍČ a ABBA revival. Nejbližší koncert odezní už 16. března, kdy především trampskému publiku zahrají Paběrky Marko Čermáka, populárního bendžisty Greenhornů Honzy Vyčítala.“

Co považujete za hlavní atraktivity programu na rok 2024?

U nás si najde každý to své – podle času, zájmů a zálib. Ovšem největším magnetem podle mého názoru bude otevření revitalizované expozice ZLATO. Jílovský zlatonosný revír patří k historicky nejvýznamnějším areálům těžby zlata nejen u nás, ale v celé střední Evropě. Zlato se tu těžilo od 13. století až do roku 1968. Samo sídlo našeho muzea – dům Mince, kde před staletími sídlil Královský horní úřad, zprostředkovává autentický zážitek. Modernizovaná stálá expozice zlata umožní návštěvníkům nahlédnout na vzácný kov u nás i ve světě z mnoha úhlů. Scénicky osvětlené vitríny budou vsazeny do „skalních útvarů“. V nich jsou umístěny vzorky zlata nejen z jílovského revíru, ale i ze světových lokalit jako např. Madagaskaru, Namibie, Peru, Austrálie, Bolívie, Rumunska, apod. Spatříme vzorek z Irska, přírodou zformovaný do tvaru mořského koníka, tzv. elektru (přírodně se vyskytující slitinu stříbra a zlata) i repliku největšího nugetu zlata na světě (97 kg) nalezeného v Austrálii v roce 1869. Stěnou „masivu“ povede tzv. dětská linka s okénky a záklopkami, kryjícími překvapení – např. haptický prvek valounku, pavouka, otisk trilobita či jiné zkameněliny atd. Seznamujeme i s dobovými těžebními stroji, vývojem těžby, sbírkou minerálů, či modelem hornické krajiny. Zdrojem poučení i zábavy bude databáze – encyklopedie těžby zlata – na dotykové LCD, jejíž menu nabídne i hru – kvíz, či skládačku pro mladší a malé. Hlavní reprezentativní prostor – „Zlato pro korunu“ – je věnován těžbě za Lucemburků a vazbě místního zlata na korunovační klenoty. Základním scénickým prvkem zde bude zlatý interiér Kaple sv. kříže z hradu Karlštejn. Expozice končí v místnosti nazvané „Klenotnice“. Ukazuje mnohostranné uplatnění zlata v našem životě – od šperků až po elektroniku. Na závěr může nejen dětský návštěvník objevit a odnést si „zlatý“ valounek, či potěžkat zlatou cihlu. Koncem letošního června tak otevřeme moderní instalaci, která interaktivní, vrstevnatou podívanou osloví návštěvníky všech věkových kategorií, včetně těch, kteří u nás již dříve byli“…

 

Za rozhovor poděkoval Miroslav Navara

Líbil se Vám náš článek?