Cestovní ruch za klimatických změn a měnících se hodnot

Odborný pohled našich západních sousedů…

Pod tlakem změn zemského klimatu dochází v cestovním ruchu k rostoucímu posunu směrem k udržitelnějšímu cestování. Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály, odpovídá na otázky, zkoumající současné chování cestovatelů a možnosti, vznikající ve snaze o respektování tohoto trendu.

Co přesně lze chápat pod změnou hodnot na pozadí klimatických změn?

Ochrana klimatu a udržitelná opatření dnes již nejsou doplňkem, ale pronikají téměř do všech oblastí života a v tomto smyslu ovlivňují také všechny aspekty cestování: Kromě autentických a individuálních zážitků z cestování mimo mainstream roste také touha po udržitelných nabídkách a ubytování, stejně jako po dopravních prostředcích šetrných k životnímu prostředí. V Německu je udržitelnost zakotvena ve vládní strategii cestovního ruchu. Jako národní turistická centrála se staráme o to, aby destinace Německo byla v mezinárodní konkurenci prezentována jako udržitelná destinace“.

Jak dobře to funguje?

V mezinárodním srovnání má Německo jako udržitelná cestovní destinace již nyní velmi dobrou image. Studie, kterou jsme si v říjnu 2022 objednali u společnosti IPK International, ukazuje, jak silně se Německo jako turistická země dokázala prosadit jako udržitelná značka: V evropském srovnání je Německo podle zahraničních cestovatelů na třetím místě, pokud jde o udržitelnou nabídku. V mezinárodním indexu udržitelného rozvoje, který sleduje pokrok při plnění cílů OSN v oblasti klimatu, bylo Německo v roce 2022 na šestém místě. Kromě koncových spotřebitelů samozřejmě hodnotíme také hlasy z průmyslu, kde situace vypadá velmi podobně. Tři čtvrtiny z 280 osob s rozhodovací pravomocí z mezinárodních společností, působících v oblasti cestovního ruchu, vnímají Německo jako udržitelnou destinaci. A předpovídají, že poptávka spotřebitelů po udržitelných produktech v nadcházejících letech poroste“.

Co je potřeba udělat pro to, aby spotřebitelé rozpoznali orientaci na udržitelnost?

To se daří, když skutečně promýšlíme věci ze všech úhlů pohledu. Jako sdružení cestovního ruchu s poskytovateli služeb neustále sdílíme nejnovější údaje – od skupin zákazníků, které je třeba oslovit, až po trendy ve výběru dopravy. To jsou pro poskytovatele rozhodující faktory. V rámci transformace je také nesmírně důležitá neustálá výměna osvědčených postupů, aby se marketéři mohli společně rychleji posouvat vpřed – v této oblasti působíme jakožto sdružení cestovního ruchu jako síťová a znalostní platforma. Novým sdělením “Together we care” dáváme jasně najevo cílevědomý přístup. Co se týče oslovení konečných spotřebitelů, mnoho z nich již má na mysli udržitelné Německo, protože ekologicky šetrné certifikované výrobky, podpora veřejné dopravy, dovolená na venkově a inkluze jsou u nás i v zahraničí propagovány již mnoho let. V uplynulém roce i v budoucnu se v komunikaci naší značky ještě více zaměříme na cestovní ruch šetrný ke klimatu a životnímu prostředí“.

Nemají poskytovatelé v době energetické krize a krize kvalifikované pracovní síly jiné výzvy než vytváření udržitelných nabídek?

Zajištění zaměstnanosti a prosperity – a to i ve venkovských oblastech – je neoddělitelně spjato s ochranou klimatu a životního prostředí a tedy i s rozvojem občanské společnosti a obyvatelstva. Všichni účastníci trhu si to uvědomují, a proto se všichni snaží o dosažení cíle udržitelného a kvalitního cestovního ruchu, který šetří zdroje“.

Jaká jsou v této době přání a očekávání turistů?

Pozitivní image Německa jako turistické destinace vcelku dobře koresponduje se zájmy a přáními udržitelných cestovatelů. Aby se Německo stalo důvěryhodnou a udržitelnou turistickou destinací, je zapotřebí více certifikovaných cestovních nabídek. Podle analýzy společnosti IPK International jsou udržitelnost, ochrana klimatu a ochrana životního prostředí důležitými nebo dokonce velmi důležitými tématy pro 80 % zahraničních cestovatelů. Přibližně 40 % respondentů v této souvislosti očekává širší a cenově výhodnější nabídku a také konkrétní informace o pobytu. Cca 90 % respondentů také rádo spojí výlet do města s pobytem na venkově. To nejen prodlužuje dobu pobytu, ale také snižuje stopu CO₂. Důležitými faktory pro poskytovatele jsou certifikované nabídky, viditelnost na webu a propagace pobytů mimo hlavní sezónu. Jako národní turistická centrála neustále využíváme příležitosti propojit stávající motivaci turistů s udržitelností. Příkladem našeho přístupu může být propagace německého kulturního dědictví od roku 2023. Cestující v Německu mají mimořádný zájem o kulturní zážitky. Pokud jde o celosvětové cestování Evropanů, je například Německo kulturní destinací číslo jedna: V číslech je to osm milionů cest za kulturou, což odpovídá 13% podílu na trhu. Proto má velký smysl cíleně podchytit zájem hostů o kulturu a ukázat jim, jak ji mohou zažít udržitelným způsobem. Kampaň “51 památek světového dědictví UNESCO – Historic.Modern.Germany” je zaměřena především na kontrast mezi historickým světovým dědictvím a rozmanitostí produktů v městských a venkovských oblastech. Abychom hostům z celého světa nabídli nejen jedinečné a autentické zážitky v kombinaci s pobytem ve městě a v přírodě, ale také zážitky z udržitelného cestování, je mnoho nabídek našich památek světového dědictví dostupných veřejnou dopravou šetrnou ke klimatu. Naše kampaň je navržena tak, aby je hosté považovali za natolik atraktivní, že si naplánují delší pobyt – což se opět projeví nižší emisní stopou CO₂“.

Na jaká další témata vedle kultury se mohou zahraniční hosté v roce 2023 těšit?

Měnící se hodnoty zahraničních cestovatelů jasně ukazují, jak moc se cestovní chování od vypuknutí pandemie změnilo a jasně posunulo směrem k větší udržitelnosti. Proto v nadcházejícím roce kromě kampaně UNESCO využijeme další dvě kampaně se silným ekologickým zaměřením, které měly úspěch již v roce 2022 i dříve. V roce 2023 poběží kampaně s novými nápady a inspirací pro cestování. Za prvé kampaň FEEL GOOD, zaměřená na udržitelnost, která cíleně propaguje nabídky šetrné ke klimatu a životnímu prostředí. A za druhé kampaň Embrace.German.Nature, která ukazuje, jak rozmanitá a jedinečná je německá příroda a jak šetrně možné po ní cestovat. Těšíme se na hosty z celého světa, kteří se k nám připojí a budou společně s námi usilovat o dosažení cíle udržitelného cestovního ruchu“.

Dle TZ připravil Miroslav Navara