Česká Chuťovka –náš zážitek doma i na cestách

Soutěž o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“ vstupuje letošním 11. ročníkem do druhé dekády své existence. Tento nezávislý projekt skupiny zapálených potravinářských odborníků, který nečerpá finanční prostředky z veřejných zdrojů, tak jednoznačně prokazuje svou životaschopnost a pevné místo mezi českými značkami kvality potravin.

Lze to vyjádřit nejen rostoucí oblibou tohoto označení mezi výrobci i spotřebiteli, ale také prostou řečí čísel – od počátku soutěže získalo značku ČESKÁ CHUŤOVKA již celkem 198 českých firem pro 822 svých výrobků a DĚTSKOU CHUŤOVKU již 84 českých výrobců pro celkem 143 potravin. To jistě představuje už docela pestrý výběr pro ty spotřebitele, u nichž je chuť potraviny jedním z  nejdůležitějších, ne-li tím úplně nejdůležitějším kritériem při rozhodování o tom, co vložit do nákupního košíku. Kritérium vynikající chuti rozhodně není nevýznamné ani z  jiného úhlu pohledu. Na každého člena české domácnosti totiž ročně připadá okolo 25 kg vyhozených potravin, což je poměrně hrozivý údaj s  mnoha dopady nejen do rodinného rozpočtu, ale i na životní prostředí atd. Nejvíce se vyhazuje v rodinách s  dětmi kvůli dětské vybíravosti. V tomto světle má pak i značka DĚTSKÁ CHUŤOVKA, o níž jako o jediné na světě rozhoduje porota složená výhradně z dětí, jistě svůj nezanedbatelný význam. Potraviny, které výtečně chutnají, totiž skončí v odpadkovém koši s  mnohem menší pravděpodobností, než ty ostatní – a to se týká jistě nejen dětí.

Orientaci spotřebitelů v obchodních regálech stále více úspěšných výrobců usnadňuje tím, že loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA umisťuje na obaly zboží či k výrobku na pultu. Všechny úspěšné potraviny si ovšem mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz . Sofistikovanější vyhledávání podle zadaných kritérií pak nabízí obchodníkům, zákazníkům i dalším zájemcům „Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka“. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka . Ocenění výrobci tak získávají i nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu. Nad 11. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2019“ převzala již tradičně odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy „Podskalská“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vybojovaly v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často jiné než u dospělých. Jak v titulku uvedeno – nad výrobky potravinářů, které se v soutěži prosadí, nemusíme dlouho váhat: předvýběr pro nás obstaraly poroty – jak odborná, tak dětská – takže naše spokojenost s kulinářským zážitkem, na cestách nevyjímaje – je více méně zaručena…

MN/TZ

Líbil se Vám náš článek?