ČESKÁ CHUŤOVKA koronaviru odolala


Čeští potravináři o svou prezentaci kvality ani letos nepřijdou

V absolutní převaze znepokojujících zpráv, důsledku to pandemie z čínských laboratoří, vynikne jedna zpráva pozitivní: přehlídka kvalitních českých potravin – ČESKÁ CHUŤOVKA 2020 nevynechá! Letos se uskuteční už 12. ročník této tradiční, respektované soutěže, v níž si hrdé označení ČESKÁ CHUŤOVKA vydobylo dosud celkem 218 českých firem pro 1007 svých výrobků a DĚTSKÁ CHUŤOVKA již 90 českých výrobců pro celkem 169 produktů. Význam obou značek pro české spotřebitele nyní ještě vzrůstá právě v souvislosti s měnící se situací ve světě, která nekompromisně obnažila limity bezbřehé globalizace. To nepochybně povede k vyšší orientaci ekonomiky i spotřebitelské poptávky na domácí výrobky a domácí značky, potraviny nevyjímaje. Nelze spoléhat na to, že očekávané posílení poptávkového trendu po českých potravinách se projeví automaticky v růstu prodejů a tržeb všech domácích výrobců. V opačném směru se dá bohužel očekávat působení nižších příjmů u řady skupin zaměstnanců a živnostníků z nejvíce postižených odvětví průmyslu a služeb. Náročnost zákazníků se nejspíš naopak ještě zvýší a kritérium vynikající chuti i nadále zůstane tím, co bude spolurozhodovat o konečných preferencích zákazníků.

Prozíraví výrobci mohou přitáhnout pozornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, že vybojovaná loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA umístí na obaly zboží nebo ke svému výjimečnému výrobku na pultu, v e-shopu, či se jimi pochlubí prostřednictvím svých marketingových nástrojů. Všechny úspěšné potraviny si navíc mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz . Sofistikovanější vyhledávání podle zadaných kritérií pak nabízí obchodníkům, zákazníkům, zástupcům médií i dalším zájemcům Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka . Ocenění výrobci tak získávají i užitečný marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu.

Vysokou prestiž značce ČESKÁ CHUŤOVKA zajišťuje od počátku skutečnost, že ji uděluje zcela nezávislá hodnotitelská komise renomovaných potravinářských odborníků, kteří vznik soutěže před 12 lety iniciovali a stále dbají na její objektivitu a regulérnost. Nad 12. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2020“ převzala i letos odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr.Pavel Matějka. Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude již po desáté udělovat dětská porota, složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často jiné než u dospělých. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.


Dvanáctý ročník soutěže proběhne opět ve spolupráci se Stálou komisí Senátu PČR pro rozvoj venkova a pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky a ministra zemědělství Miroslava Tomana. Předávání ocenění se uskuteční 20. října. Novináři i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2020“. V pořadí již devátá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 17. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam všech oceněných výrobců a potravin za dobu trvání soutěže lze nalézt nawww.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců nejchutnějších českých potravin. Tradičními partnery soutěže jsou Albert (generální partner) a Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění. Partnery České chuťovky jsou dále společnost Český porcelán Dubí, MarkAs a prestižní květinová dílna luka:sh.

M. Navara/TZ