14. ročník soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2022 a 12. ročník soutěže DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2022 jdou do finále

Motto „Česká chuťovka si na nic nehraje“ má své opodstatnění i v dobách nelehkých… doporučí nám potraviny pro domov i na cestách

 

Iniciativa českých potravinářských odborníků – Česká chuťovka – vsadila na tradice a vynikající chuť českých potravin už před 14 lety. Tehdy byl trh sycen levnými potravinami z dovozu a čeští výrobci byli nuceni se často i proti své vůli uchylovat k levným náhražkám kvůli konkurenceschopnosti. Od té doby se mnohé změnilo k lepšímu, české potraviny v kvalitě a chuti ty dovozové nezřídka i předčí a čeští spotřebitelé se naučili lépe rozlišit kvalitu a nehledět jednostranně jen na nízkou cenu. Až dosud šlo o setrvalý trend, který se jednoznačně projevoval i v rostoucím množství a kvalitě potravin, oceněných Českou a Dětskou chuťovkou.

Obě značky si vydobyly pevné postavení mezi ostatními značkami kvality potravin, od nichž se však liší právě oním akcentem na vynikající chuť, která každou potravinu po zásluze korunuje. Soutěž, kterou garantují uznávaní nezávislí potravinářští odborníci, neztratila důvěru potravinářských firem a spotřebitelů ani během dvou nečekaně komplikovaných covidových let. Ekonomické turbulence, tentokrát v podobě skokového zdražování cen energií a divoké inflace však pokračují a tak rostou i obavy, spojené s budoucností. Podle průzkumů již dvě třetiny lidí začínají šetřit při nákupech potravin. Paradoxně se tak posiluje úloha České chuťovky při zviditelňování těch výrobců, kteří budou i nadále dbát na udržení, popř. ještě zvýšení kvality a chuti nabízených potravin a nepodlehnou pokušení jít opět cestou levných náhražek. Nebudou to mít samozřejmě za stávající situace lehké, o to víc si ale zaslouží všemožnou podporu, aby se o nich vědělo a byli po zásluze i veřejně oceněni. V předchozích 13 letech se tohoto uznání dostalo v podobě slavnostního udělení Českých chuťovek již 227 českým firmám za 1381 jejich výrobků a Dětskými chuťovkami bylo za tu dobu poctěno již 97 českých výrobců za 241 potravin, které chutnají dětem.

Od pátého ročníku soutěže se díky podpoře vedení Senátu PČR předávají ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům v reprezentativním prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce (s výjimkou nejtěžšího covidového roku 2020) a slavnostní chvíle si v těchto důstojných prostorách budou moci nejlepší čeští potravináři užít i letos. Od roku 2017 poskytuje soutěži záštitu Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která tím deklaruje svůj zájem o podporu českých potravin. Svědčí o tom i dlouhodobé působení jejího místopředsedy senátora Petra Šilara přímo v hodnotitelské porotě a přípravném výboru soutěže. Předseda komise senátor Jiří Vosecký vyjádřil na tiskové konferenci stabilní podporu projektu Česká chuťovka, neb význam soutěže v dnešních složitých ekonomických podmínkách ještě roste. Poctiví čeští potravináři si v této situaci zaslouží nejen přízeň koncových spotřebitelů, ale i všemožnou podporu a férové, udržitelné podmínky pro své podnikání. Je nutné, aby vláda vzala v úvahu, že potravinová soběstačnost země je stejně důležitá jako soběstačnost energetická a je i jedním z aspektů bezpečnostní situace země.

Novinkou, kterou pro letošní ročník připravují organizátoři soutěže, je nové grafické ztvárnění značky Česká chuťovka v podobě medaile, vhodné i na etikety oceněných vín, piv a dalších nápojů, což zvýší atraktivitu soutěže i u jejich výrobců. Záštitu soutěži letos poskytli

místopředseda Senátu Jan Horník, ministr zemědělství Zdeněk Nekula a prezident Agrární komory Jan Doležal. Odbornou úroveň a prestiž soutěže pak podtrhuje odborná garance renomované Vysoké školy chemicko-technologické v Praze společně s VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, která zajišťuje vysoce profesionální zázemí oběma hodnotitelským komisím. Odborným patronem soutěže pak je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 15. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 31. října v odpovídající atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce. Přítomní novináři tu i letos – na základě vlastní ochutnávky – předají tři ocenění „Cena novinářů – Česká chuťovka 2022“. V pořadí již dvanáctá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Přihlášku i pravidla soutěže a seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné sledovat i na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění. Generálním partnerem soutěže je společnost Albert ČR, tradičním partnerem Hasičská vzájemná pojišťovna, (poskytne účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění), dále Český porcelán Dubí (který potěší držitele ocenění vkusnými porcelánovými závěsnými plaketami s logem soutěže) a Národní zemědělské muzeum. Všichni zúčastnění věří, že se i letos podaří českým potravinářům překonat pokračující nepříznivé okolnosti a že svůj zasloužený kousek radosti si budou moci ti nejlepší společně vychutnat na podzimním předávání Českých a Dětských chuťovek 2022 v Senátu PČR.

Miroslav Navara/TZ