135 let časopisu Turista na výstavě v Rock Point Praha

předseda KČT Dr. Jiří Homolka otevírá výstavu

Historii časopisu Klubu českých turistů přibližuje výstava unikátních archivních fotografií a dalších zajímavých informací, otevřená 13. března ve společenském sále prodejny Rock Point Praha v Havlíčkově ulici 1029/3 v Praze 1. Výstava je pro veřejnost zdarma.

Zakladatelé Klubu českých turistů proklamovali své záměry v lednu 1889 na stránkách nově vzniklého vlastního časopisu, který dokázal odolávat času navzdory dějinným zvratům až do současnosti a letos slaví 135 let od svého založení. První členové a nadšenci klubu si uvědomovali, že hromadná pěší turistika je důležitá nejen pro zdraví, ale také pro rozvoj společenského života a šíření národního sebevědomí. U příležitosti tohoto výročí Klub českých turistů připravil ve spolupráci se společností Rock Point Praha výstavu, věnovanou časopisu, jeho aktivitám a významu během úctyhodné doby jeho existence

Po dobu 135 let prošel časopis množstvím rozmanitých etap a změn obsahu i podoby. Jde o druhý nejstarší časopis u nás (prvenství náleží týdeníku Květy). Vydavatelem a vlastníkem ochranné známky je Klub českých turistů. „Časopis vychází 10krát ročně a je především zdrojem praktických informací milovníků turistiky, nejen pěší, ale třeba i na kolech nebo běžkách. Jako zpravodaj KČT sleduje Turista jeho tradiční aktivity, jako je organizování skupinových výletů, péče o turistické značení nebo ubytování v chatách KČT, ale má před sebou i nové cíle. Především pak chceme inspirovat k výletům za krásami naší země mladou generaci. Pozornost také věnujeme speciálním akcím KČT, jako jsou projekty Stezky z lásky nebo Pěšky pro radost“, komentuje šéfredaktorka PhDr.Marcela Titzlová.

Stopy historie:

  • Vedení Časopisu turistů, jak se časopis jmenoval až do roku 1948, se ujal od začátku Dr. Vilém Kurz, zkušený organizátor a vydavatel Výletních novin.

  • Vilém Kurz byl v prvních letech KČT hybatelem všech velkých tehdejších projektů v čele se stavbou Petřínské rozhledny a lanovky na Petřín.

  • V letech 1897–1924 stál v čele časopisu Dr. Jiří Guth-Jarkovský. Toto období lze označit za tzv. zlatou éru časopisu, kdy se stal časopis kronikou vývoje a života KČT, který byl velmi vlivnou organizací.

  • Časopis prošel za svoji existenci složitým historickým obdobím. V roce 1948 musel KČT po komunistickém převratu přerušit svoji činnost a vydávání časopisu. V roce 1949 opět začal vycházet. Dále na krátkou dobu přerušil činnost v roce 1990.

  • Proměny názvu a obsahu – časopis se vyvíjel a pod různě se měnícími názvy se vrátil ke svému prvotnímu účelu – praktické turistice. Od roku 1955 se jmenoval Turistika, pak několikrát změnil název (byly používány názvy jako Turistika – horolezectví, Turista – magazín na cestu, Turista – měsíčník na cestu, Turista na cestu). Od roku 1985 přešel na až dosud používaný název TURISTA.

  • Časopis vydával nejen Klub českých turistů, ale také externí vydavatelství. V listopadu 2023 převzal KČT Turistu zpět pod svá křídla jako vydavatel a majitel ochranné známky.

Výstava je veřejnosti přístupná do 30. dubna. Důstojný rámec výstavě poskytuje i architektonicky zajímavý ráz společenského sálu střediska Rock Point v prvním nadzemním podlaží prodejny.

Miroslav Navara/TZ

Líbil se Vám náš článek?