ZOO Liberec dovezla tři cenné orly z Izraele

orel nejmenší v ZOO LiberecV závěru roku 2015 ZOO Liberec, hlavně v osobě jejího zoologa Jana Hanela, úspěšně dokončila téměř rok trvající složitou byrokratickou operaci. Jejím cílem bylo získání dvou handicapovaných, avšak geneticky cenných orlů královských (Aquila heliaca) a jednoho orla nejmenšího (Hieraatus pennatus) až z dalekého Izraele. Po měsíčním pobytu v liberecké izolaci se všichni dravci již nacházejí v zázemí liberecké zahrady, kde se budou ošetřovatelé snažit o odchov mláďat.

ZOO Liberec má rozsáhlou a evropsky unikátní kolekci dravců a každoročně zaznamenává v tomto oboru velmi cenné odchovy či jiné chovatelské úspěchy. S chovem orlů královských i orlů nejmenších už existují v Liberci zkušenosti, prvně jmenovaný druh se ve zdejší zoo zabydlel dokonce již v roce 1986. A proč se zoo rozhodla dovézt tyto dravce až z izraelské zoo Ramat Gan v Tel Avivu? K tomu zoolog Jan Hanel uvádí: „Orli královští jsou vedeni v Evropské plemenné knize (ESB) teprve od roku 2012 a od jejího začátku jí vede právě naše zoo. Je proto logické, že vyvíjíme právě u tohoto druhu zvýšenou aktivitu. Ptáci z Izraele byli nabídnuti několika evropským zahradám, ale žádná nechtěla absolvovat ten náročný veterinárně-legislativní proces při vyřizování importního povolení. Orel královský se ve světě velmi obtížně množí – jedinci jsou užíváni na sokolnických ukázkách, žijí ve vícedruhových voliérách či jsou umísťování do chovů  po jednom kusu, což jejich reprodukci zásadně komplikuje.“ 

Orel královský
orel královský obývá otevřené krajiny s osamocenými stromy od střední Evropy po Mongolsko. V říjnu migruje za teplem, na jaře v březnu se vrací. Jeho celková populace se odhaduje na cca 7 000 párů, z čehož naprostá většina žije ve východní části bývalého Sovětského svazu. Ve střední a východní Evropě čítá populace kolem 350 párů, z toho zhruba 70 na Slovensku a v Maďarsku. Ojedinělé hnízdění bylo zaznamenáno i v ČR
V Evropě se množení orlů královských prozatím daří jen u 2 z celkového počtu 17 sestavených párů. V Liberci se pokusí o vylepšení této zlé bilance právě prostřednictvím ptáků z Izraele. Zoolog Hanel k tomu podotýká: „Oba pocházejí z volné přírody. Samec se narodil v roce 2008 a samice o rok později. Oběma chybí kus křídla a nemohou létat. Jejich návrat do volné přírody tudíž není možný, ale pro celý chov mohou být velmi důležití. Snad budeme mít v Liberci více štěstí, v izraelské zoo se pár rozmnožit nezadařilo.“

Za stejným účelem podpory chovu a ze stejného zdroje přibyl liberecké zoo i jedinec orla nejmenšího ke dvěma již chovaným párům. Také tento orel musel projít měsíční přísnou separací, jejíž podmínky nastavila Státní veterinární správa. U všech ptáků byly během této lhůty vykonány mnohé testy na přenosné choroby. U něj zatím není známé pohlaví a bude určeno až v Liberci rozborem DNA.

Oba druhy těchto nádherných dravých ptáků mohou vidět návštěvníci ve voliérách umístěných v dolní části zoo.