Zámek Loučeň oslaví 20. výročí vstupu České republiky do EU

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Zámek Loučeň právě díky evropským fondům mohl být před sedmnácti lety zrekonstruován a otevřen veřejnosti. V letech 2006 – 2007 proběhla kompletní rekonstrukce celého areálu a od 7. července 2007 je zámek zpřístupněn s novou expozicí, labyrintáriem a hotelem v zámeckém parku. Tento kout Středočeského kraje nebýval vyhledávanou turistickou destinací a zámek tuto skutečnost změnil. Po patnácti letech od otevření, v roce 2022, se stal nejnavštěvovanější soukromou památkou v České republice mezi hrady a zámky. V celkovém žebříčku návštěvnosti památek pak stojí na šestém místě. Bez evropských dotací by tomu tak nebylo. Dnes je možné jednoznačně prokázat, že díky zámku Loučeň došlo ke zkvalitnění turistické nabídky v regionu, vznikla stabilní infrastruktura s celoročním využitím a obec je přitažlivá pro návštěvníky. Slavnostní vysazení „Stromu EU“ na Loučeni proběhne 1. května v rámci zahájení zámeckého programu „Květnomluva“. Se svými návštěvníky tak Loučeň pravidelně oslavuje po celý květen půvab českých květin a stromů.

„Pokud bychom neměli možnost získat evropské dotace, dnes by zámek nebyl tím turistickým místem, jakým dnes je. Věděli jsme, že celý areál potřebuje zásadní injekci, aby mohl sloužit veřejnosti, a to bychom při běžném komerčním úvěru nedokázali. Jedná se o kulturní památku s rozsáhlým, chráněným parkem a velká část vynaložených prostředků nemá přímou ekonomickou návratnost,“ uvádí Kateřina Šrámková, jednatelka společnosti, která zámek vlastní a provozuje. Tehdy šlo o to přispět k trvalému růstu hospodářství i kvality života regionů zvýšením podílu cestovního ruchu. Dílčím cílem byla tvorba nových atraktivit a aktivní využití historického, kulturního a přírodního bohatství regionů. Tyto programové záměry loučeňský projekt naplnil a z necelé dvacítky úspěšných projektů, které v roce 2006 byly vybrány k financování, je Loučeň jednou z mála, které fungují dodnes beze změny provozovatele a záměru. Jsou součástí naší kulturní identity a předmětem zájmu o naši zemi v očích zahraničních návštěvníků Tento projekt byl pro mne životní výzvou a nechtěla jsem se vzdát. Měla jsem štěstí na lidi kolem sebe. Někteří v našem týmu působí dodnes. O to více je důvodů k oslavám. 1. května v zámeckém parku zasadíme na čestném místě důstojný strom,“ komentuje Kateřina Šrámková.

 Loučeň, původně sídlo rodiny Thurn-Taxisů, za socialismu školicí středisko rezortu dopravy, byla veřejnosti neznámá. Nový vlastník po 1. květnu 2004 začal připravovat projekt zpřístupnění zámku veřejnosti a současně rozšíření kapacit pro kongresové akce. V době přípravy projektu, v letech 2004 – 2005 se hledal koncept pro interiérovou expozici a také náplň pro volnočasové využití zámeckého parku. Přípravy trvaly více než rok, výsledkem bylo v únoru 2005 podání žádosti o dotaci na projekt s nejdelším názvem ze všech ostatních konkurenčních projektů: „Zámek Loučeň – nová turistická destinace: projekt revitalizace souboru kulturních památek v zámeckém parku pro využití v cestovním ruchu a kongresové turistice“. Realizace prací započala v lednu 2006 a veškeré dodávky byly koordinovány tak, aby se mohlo 7. 7. 2007 otevřít. Podařilo se: o tomto datu vstoupili do zámku první návštěvníci.

Projekt byl velkým krokem do neznáma, neboť podobný záměr u nás neexistoval. Celý byl postaven na kombinaci kulturní a kongresové turistiky v rámci jednoho uzavřeného areálu. Cesta od nápadu, přes koncept, získání dotace a realizaci vzdor všem problémům a překážkám byl opravdovou zkouškou zúčastněných. Kateřina Šrámková vnímá tři velké milníky: když se dozvěděla, že jejich žádost byla schválena, když podepsali úvěrovou smlouvu a když vybrali stavební firmu na základě opakovaného výběrového řízení. První kolo totiž nedopadlo, protože všechny předložené nabídky byly nákladnější než finanční krytí, které bylo k dispozici. Druhé kolo pak odstartovalo nelehkou, zato však úspěchem končící cestu k dnešnímu stavu, který zámeckému týmu skýtá zasloužené zadostiučinění… Nadcházející „Květnomluva“ bude nejbližší příležitostí, jak si ze zámku Loučeň odnést pěkné a trvalé zážitky. To ovšem platí i pro všechny měsíce následující…

Miroslav Navara/TZ

Líbil se Vám náš článek?