Na návštěvě v udržované krajině

Meziměstí na Broumovsku dbá o udržitelný cestovní ruch

AQA centrum: koupaliště a sportoviště pro každého

Příhraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami je na mapě poměrně nevýrazné. Všimneme si tu snad jen Adršpašských skal. Rozhodneme-li se však sem vydat, nevyjdeme z překvapení – a to vesměs příjemných. Objevíme nejen nečekané objekty, cenné památky, bohatou infrastrukturu, mimořádně půvabnou krajinu a pestrý život zdejších obyvatel, ale co je důležité – také iniciativy, věnující se péči o potřeby, jež krajina vyžaduje, nemá li trpět. Vezměme to popořádku – nejprve turistické atraktivity…

Kdo přijede do Meziměstí vlakem, je překvapen už samotnou budovou nádraží. Koncem prusko-rakouských válek, současně s budováním železnice vznikl objekt, laicky nazvatelný „dvojnádraží“. V tu dobu sloužil krátce jako úřad i celnice obou států, s účelem je propojit. Jakmile pozbyl této funkce, chátral. Naštěstí ne do té míry, aby jej nebylo možno rekonstruovat. Dnes kromě funkce železniční stanice a muzea poskytuje zbývající prostory ještě divadlu a tělocvičně. Město, jak uvádí starostka Pavlína Jarešová, s ním má ještě další plány.

Svými rozměry šokuje i další nadstandardní objekt, tzv. Centrum Walzel. Majitel, zdejší rodák Pavel Netík jej z ruin pozvedl na funkční komplex, kde místní i „přespolní“ najdou nečekaný výběr zařízení: nejpopulárnější je restaurant Švejk (s patřičnou licencí), za ním se řadí špičkově vybavená střelnice, víceúčelový sál, vinotéka, prodejna Coop, bowling, lezecká stěna, fitnesscentrum, fotbalpool, solná jeskyně. Dokončuje se ubytovací kapacita pro necelou stovku hostů. Kdo by to vše čekal v jedné budově?

Objektům, které svým pojetím a rozměrem na katastru Meziměstí překvapí, však ještě není konec. Od roku 2010 město nabízí zájemcům dvě velkorysá sportoviště. Provedl nás jimi správce Květoslav Radvanovský. Vtipně nazvaný „AQA Land“, areál zdraví a sportu je vybaven rekreačním, plaveckým a dětským bazénem, tobogánem, skluzavkami, masážními tryskami, různými chrliči vody, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, minigolfem a dětským koutkem. V těsném sousedství je – rovněž od roku 2010 – k dispozici víceúčelový čistě sportovní areál s umělým trávníkem, běžeckým oválem, fotbalovým hřištěm a lehkoatletickými sektory. Veřejnosti – a to nejen domácí – je otevřen po celý rok.

areál Rybníček láká domácí i turisty

Za pozornost stojí nepochybně i další, právě dokončovaný areál, zvaný Rybníček. Staví jej majitel přilehlého zámečku a souvisejících pozemků Václav Svoboda. Přizval odborníky i přátele a společně vytvořili plán, co a jak zde umístit, aby těšilo jak domácí, tak turisty. Rekonstruovaný rybník má dnes osvětlené odpočinkové molo a je před odbahněním, aby byl vhodný i ke koupání. Na ploše 2,5 ha již stojí chata s občerstvením, altán pro cca 20 osob vhodný k posezení, zábavě i různým akcím a chata pro správu areálu. Do příštího roku přibude osm komfortních chat k ubytování, místa pro stanování, karavany, či obytné vozy. Polovina prostoru nabídne odpočinek u rybníka, posezení u velkého ohniště, či u stolů s možností konzumace občerstvení. Druhou polovinou bude kemp. Park poslouží jak rekreaci, tak jako východisko k výletům do okolí, které oplývá velkým výběrem atraktivních cílů. Namátkou jmenujme např. rozhlednu na vrcholu Ruprechtického Špičáku (880 m n. m.), kostely sv. Anny ve Vižňově a sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, či mimořádně oblíbené Adršpašské skály a přilehlý zámek Adršpach. Tady po nejbližší dva roky bude navíc k vidění výstava „Adršpach skály-sklo“, bohatý soubor suvenýrů z Adršpašských a Teplických skal. (K prohlídce skal je nutná on-line rezervace předem, abychom se vyhnuli nepříjemnému překvapení přehlcením návštěvníky).

návrat původních toků do krajiny

Nyní k péči o udržitelnost a zdraví krajiny. Daniel Hečko z Meziměstí, mladý zapálený odborník, který se krajinným pracím věnuje systematicky a řídí i takto zaměřenou malou firmu, říká: „výsadbu stromů provádíme v krajině už pět let. Vloni jsme společně s neziskovou organizací Voda na Broumovsku uspořádali první komunitní výsadby pro veřejnost. Pojem klimatická změna není pro nikoho už dnes cizí. Střídání období sucha, bleskové povodně atd. jsou jevy, spojené s klimatickou změnou. S tím, jakým způsobem byla krajina zemědělskou činností v posledních letech změněna, se dostáváme k alarmujícím datům. M. j. k poklesu rostlinných i živočišných druhů a velkému úbytku ekosystémové biodiverzity. Zapojením lidí do výsadeb se snažíme ukázat, jak lze pomoci a jak biodiverzitu opět zvýšit. Dalšími prvky jsou i obnovy vodních toků nebo tvorba mokřadů a tůní. První úspěchy už i tady máme za sebou, např. některé živočišné druhy se k nám už vrátily.“

Intenzita péče o krajinu se nezmenší, Zastupitelé, veřejnost i odborníci drží spolu. Je dost dobrých důvodů věřit, že na Broumovsku se stav krajiny bude trvale zlepšovat. To samozřejmě představuje dobrou zprávu i pro budoucí návštěvníky. Půvab CHKO Broumovsko si tuto pozornost právem zaslouží. Meziměstí v tomto úsilí rozhodně nezaostává.

Viktor Navara

Líbil se Vám náš článek?