Mimořádné prohlídky barokní lékárny U Bílého jednorožce v Klatovech

Muzeum v Klatovech připravilo mimořádné prohlídky barokní lékárny U Bílého jednorožce s ukázkami přikládání pijavek lékařských na pacienta.
V pátek 30. října 2015 a 13. listopadu 2015.  Od 17.00 hodin, vstupné 100,-/50,- Kč.

Lékárna U Bílého jednorožce
Průčelí barokní lékárny U bílého jednorožce na náměstí míru v Klatovech

  • Součástí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech je také barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech na náměstí Míru č. 149/I. V domě č. 149/I. je provoz městské apatyky doložen již roku 1639.
  • Z tohoto období však pochází pouze zařízení zadní místnosti, tzv. přípravny, kde je možno zhlédnout nejen různé ruční a mechanické přístroje a nástroje sloužící k přípravě léků, mastí a čípků, ale také starou třístupňovou z vnější chodby vytápěnou pec na sušení bylin a zbytky starých léčiv, ať už rostlinného či živočišného původu.
  • Zařízení přední místnosti, tzv. oficiny, vyřezal pro lékárnu jezuitské koleje laický řádový bratr Jan Geschwendt v roce 1733. Po zrušení řádu roku 1773 zařízení odkoupil pro svoji živnost tehdejší klatovský lékárník Jan Michal Firbas.
  • U stěn kolem oficiny stojí repozitoria se sloupy jednoduše až trojnásobně vinutými nebo jednoduchými s bohatě vyřezávanými hlavicemi. Narvalí zub umístěný v horní části repozitoria vpravo od vchodu připomíná období, kdy lékárník dostal povolení používat označení lékárny U Bílého jednorožce.
  • Na repozitoriích se nachází bohatý stojatkový materiál: dřevěný, majolikový, cínový, porcelánový i skleněný.

Oficiální webové stránky